Paul Stănescu, un senator aproape de nevoile oamenilor

Paul Sănescu, preşedintele PSD Olt, fost preşedinte al Consiliului Judeţean Olt, timp de două mandate, singurele din România în care preşedinţii de consilii judeţene au fost aleşi prin vot uninominal, a ajuns senator al României în decembrie anul trecut.paul-stanescu-senator-3-fara-bleu

În prezent este chestor al Senatului, face parte din două comisii, Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală şi Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi, este membru al Uniunii Parlamentare Internaţionale şi este membru al grupurilor de prietenie cu parlamentele din Letonia, Mongolia şi Cipru.

A susţinut moţiunea “România nu poate fi confiscată! Apărăm democraţia şi votul românilor!” şi a depus 17 iniţiative legislative.

Acestea se referă la: măsuri pentru îmbunătăţirea exercitării pe teritoriul României a drepturilor conferite în contextul liberei circulaţii a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene; instituirea zilei de 10 octombrie – Ziua naţională a produselor agroalimentare româneşti; modificarea art.6 alin.(6) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România; modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; modificarea Legii cadru nr.284/2010 actualizată la 23 octombrie 2014; modificarea şi completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol; modificarea şi completarea art.6 din Legea nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului; LEGEA-CADRU privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; modificarea şi completarea Codului penal (inclusiv privind falsificarea şi contrafacerea); modificarea şi completarea Legii nr.550 din 29 noiembrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române; modificarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal; modificarea art.66 alin.(4) din Legea nr.76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă; modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri; aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol;  aprobarea Programului de susţinere a crescătorillor de suine pentru activitatea de reproducţie; aprobarea Programului pentru angajarea tinerilor în agricultură, acvacultură şi industria alimentară; modificarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare.

Aceasta din urmă este propusă de senatorul Doina Silistru şi Alexandru Stănescu, chiar fratele senatorului Paul Stănescu. Plecaţi chiar din mijlocul oamenilor simpli, care se confruntă cu nevoi şi griji, şi cunoscând foarte bine durerile acestora, Senatorul paul Stănescu şi deputatul Alexandru Stănescu fac tot posibilul ca prin activitatea lor parlamentară să poată rezolva cât mai multe dintre problemele oamenilor.

 Daniela DENGHEL