Deputatul Marius Iancu se implică în problemele oamenilor

 

Deputatul PSD, Marius Iancu, a fost ales parlamentar în decembrie 2016, şi se implică foarte mult în rezolvarea tuturor problemelor specific judeţului Olt.Marius Iancu

Acesta face parte din “Comisia pentru buget, finanţe şi bănci” şi este mebru al Grupurilor de prietenie cu Republicile Africa de Sud, Estonia şi Singapore.

În scurta sa activitate parlamentară a participat la susţinerea moţiunii “România nu poate fi confiscată! Apărăm democraţia şi votul românilor!”, a fost iniţiatorul a patru propuneri legislative, dintre care două au devenit legi (1. Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naţionale „Admnistraţia Porturilor Dunării Maritime” – S.A. Galaţi în domeniul public al judeţului Tulcea; 2. Proiectul Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice), una se află la comisii (Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată) iar alta a fost înregistrată (Propunere legislativă pentru modificarea Legii societăţilor 31/1990) şi a adresat două întrăbări7interpelări (una către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Sevil Shhaideh, privind suma care este alocată, în anul 2017, jud.Olt pentru construirea de locuinţe prin Agenţia Naţională de Locuinţe , subiect asupra căruia vom reveni; şi alta, “De ce nu sunt acordate despăgubiri proprietarilor de terenuri din nordul jud.Olt, ale căror culturi sunt distruse periodic de animalele sălbatice?”).

Atent la problemele oamenilor şi foarte aproape de ei, Marius Iancu a adresat ultima întrebare menţionată în urma întâlnirii pe care a avut-o cu proprietarii de terenuri și reprezentanții fondurilor de vânătoare din zona Scornicești- Poboru- Spineni- Leleasca.

Răspunsul primit de deputatul Iancu din partea Ministerului Apelor și Pădurilor este acela  că o nouă procedură prin care fermierii să poată beneficia de despăgubiri rezonabile a fost elaborată și urmează a fi aprobată.

‘Mă bucur să văd că această problemă a proprietarilor de terenuri din nordul județului este în atenția Ministerului Apelor și Pădurilor. Trebuie să avem proceduri clare pentru acordarea despăgubirilor. Ministrul Adriana Petcu a dispus și verificarea și soluționarea dosarelor proprietarilor de terenuri din nordul județului Olt ale căror culturi au fost distruse și anul trecut de mistreții și cerbii lopătari’, a declarat tânărul deputat Marius Iancu.

Care le-a transmis fermierilor din nordul judeţului Olt inclusiv răspunsul primit de la minister la întrebarea sa legată de mărirea cotei de vânătoare în aceste zone.

Si anume că, “Ministerul Apelor și Pădurilor a suplimentat cotele de recoltă pentru sezonul de vânătoare 2017/2018 și a creat cadrul legal pentru aprobarea recoltării acestora în orice perioadă a anului. Prin Ordinul nr.428/12.05.2017 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada mai 2017/14 mai 2018—pentru județul Olt—cota a fost majorată cu 45 exemplare mistreț, iar la cerb lopătar cu 126 exemplare”.

Daniela DENGHEL