Sport-Sanatate

 

Angela Nicolae, directorul Spitalului Județean Slatina, răspunde atacului prefectului de Olt, Mario de Mezzo, care i-a cerut public demisia

 

De Daniela DENGHEL

 Prefectul liberal al județului Olt, Mario de Mezzo, a cerut în cadrul unei conferințe de presă desfășurate la sediul PNL Olt, demisia managerului Spitalului Județean de Urgență (SJU) Slatina, Angela Nicolae. Prefectul acuză că asupra angajaților spitalului se fac presiuni să semneze un contract de confidențialitate, astfel încât să se ascundă nereguli care ar exista în cadrul unității spitalicești județene.

Prefectul a anunțat un control al Inspectoratului Teritorial de Muncă Olt și al Corpului de control al prefectului, precum și discuții cu sindicatul din cadrul SJU Slatina, urmând a prezenta rezultatele acestora.

 

”Cer public demisia doamnei director Angela Nicolae sau, în cazul în care aceasta nu are onoarea să facă acest lucru, îi solicit imperativ președintelui Consiliului Județean, Marius Oprescu, să o demită!
Contractul abuziv și ilegal pe care îl folosește în spital și îi obligă pe angajații spitalului, făcând presiuni asupra lor să-l semneze, este o încercare jalnică de a-i forța pe angajații să nu spună public lucrurile care se întâmplă în spital: neregulile, jafurile și abuzurile care se întâmplă în spital. Le dau atât doamnei vătaf, cât și vătafului șef de la Consiliul Județean, o veste tristă: oamenii în continuare vin și spun iar oamenii din spital au venit și mi-au trimis contractul de confidențialitate, care este ilegal, abuziv și ilegal. Oamenii din spital mi l-au trimis. În ziua în care l-am primit, am convocat o întâlnire cu sindicatul spitalului. Sindicatul spitalului nu știa despre acest contract. Mi s-a părut incredibil, dar în același timp le mulțumesc oamenilor că au avut încredere că eu îi pot ajuta și au venit spre mine să îmi arate acest abuz și această ilegalitate.
  Din punct de vedere juridic acest contract este o catastrofă. Contractul amestecă informațiile confidențiale cu secrete de serviciu care sunt reglementate prin legi speciale și pentru care ai nevoie de ORNISS, certificat care să se asigure dreptul de a avea acces la informații.

Deci este zero din punct de vedere juridic, acel contract este o ticăloșie: obligă angajații în cazul în care în cazul în care eu, ca prefect, solicit DSP-ului să fac un control la spital și DSP-ul întreabă un angajat și angajatul spune lucruri din spital, managerul spitalului poate obliga angajatul spitalului să plătească amenda pe care o primește spitalul. Adică este de noaptea minții ce se întâmplă în acel contract. În același timp, ești legat de contract 10 ani după ce ai terminat relația contractuală cu spitalul. Domnule, adică o asistentă, o infirmieră, un brancardier a plecat de la spital, dar în continuare 10 ani n-are voie să spună nimic nici despre achiziții.

Dar de ce vrea doamna manager de spital să nu știe nimeni despre achiziții, grafice? Dar de ce vrea doamna manager de spital să nu se știe despre grafice? Ca să nu se știe că în blocul operator asistentele sunt forțate să fie mâna a doua de doctor. Știu și asta, este nu grav, extrem de grav. De ce vrea doamna manager să nu se știe nimic din spital? Dacă ai un management corect și eficient, ar trebui să ai și transparență.

Deci am vrut să trag și public acest semnal de alarmă. Am dat un ordin de prefect, în care m-am inclus și pe mine, că am înțeles că doamna manager așa dorește, în baza căruia astăzi va avea loc o acțiune de control a ITM-ului la care voi participa și eu și un coleg din prefectură, de la corpul de control, voi invita și sindicatul să vină la această discuție și la acest control în care vom discuta despre acest contract de confidențialitate abuziv și ilegal. Vă vom comunica concluziile acestui control. Însă felul jalnic în care se întâmplă lucrurile în spital mă obligă să cer public demisia doamnei director sau demiterea de către președintele Consiliului Județean.”, a declarat președintele interimar al PNL Slatina, Mario de Mezzo.

 

 

Angela Nicolae, fost prefect de Olt, în perioada august- decembrie 2019, care cu siguranță știe ce înseamnă un act juridic, a informat prin intermediul unui comunicat de presă, că nu există nimic ilegal în spitalul pe care îl conduce și că nu au fost făcute presiuni asupra angajaților, pentru încheierea unui contract de confidențialitate.

Managerul Angela Nicolae susține că protejarea datelor personale ale pacienților este prioritară, relația cu aceștia fiind și una umană, nu doar medicală, unitatea medicală făcând eforturi pentru asigurarea unor condiții și servicii medicale cât mai bune.

        ”Spitalul Județean de Urgență Slatina aduce în atenție angajamentul său ferm de a face tot ceea ce este legal posibil pentru a asigura protecția atât a pacienților, cât și a angajaților săi, în contextul recentelor informații apărute în spațiul public, referitoare la încheierea unui contract de confidențialitate între Spital și angajații săi. 

     Pentru corecta informare a opiniei publice, facem precizarea că acest act juridic bilateral intervenit între angajator și salariații unității sanitare, a fost încheiat cu respectarea prevederilor cuprinse în Codul Muncii, în contractul colectiv de muncă înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt și negociat cu partenerii sociali, în Regulamentul intern și Regulamentul de organizare și funcționare ale Spitalului Județean de Urgență Slatina, în Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, cu modificările și completările ulterioare și alte prevederi legislative incidente, a fost aprobat de Comitetul Director al unității sanitare și se află în faza de implementare la nivelul instituției.

 

    De asemenea, precizăm că până la data prezentei comunicări nu s-au înregistrat plângeri sau sesizări din partea salariaților referitoare la contractul de confidențialitate.

    Protejarea datelor personale sensibile este o prioritate absolută, iar acest contract nu este doar un instrument legal, ci și o manifestare concretă a angajamentului nostru față de siguranța și confidențialitatea informațiilor. În conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 (GDPR) și ale legislației române, suntem determinați să implementăm cele mai înalte standarde de securitate pentru a asigura că datele pacienților, ale angajaților și colaboratorilor noștri sunt tratate cu maximă responsabilitate și respect.

    Este esențial să subliniem că nicio presiune nejustificată nu este exercitată asupra angajaților noștri pentru a semna acest contract. Dimpotrivă, invităm la o colaborare bazată pe încredere și respect reciproc, unde fiecare semnătură reprezintă o expresie voluntară a consimțământului, pentru a contribui la un mediu sigur și confidențial.

    În plus, dorim să asigurăm atât pacienții, cât și angajații noștri că vom utiliza toate mijloacele legale pentru a ne apăra dreptul de a asigura confidențialitatea și securitatea datelor. În situații care pun în pericol aceste principii, Spitalul Județean de Urgență Slatina va acționa în conformitate cu legea pentru a proteja drepturile și integritatea celor implicați.

   Reiterăm faptul că relația noastră cu pacienții nu este doar medicală, ci și umană. Vom continua să ne străduim să oferim servicii de calitate și să asigurăm un mediu sigur și respectuos, unde atât pacienții, cât și angajații să se simtă în siguranță și protejați.”, precizează managerul Spitalului Județean de Urgenșă Slatina, Angela Nicolae, în comunicatul remis presei.

 

………………………….

Legea pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr.46/2003, inițiată de senatorii de Olt Siminica Mirea și Paul Stănescu

 

 

Senatorii PSD de Olt, Siminica Mirea și Paul Stănescu, se află printre inițiatorii legii care introduce și în țara noastră conceptul de medicină personalizată, și anume, Legea pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr.46/2003

 

În expunerea de motive a proiectului de lege se arată că în România, asistența de sănătate publică are la bază conceptul de medicină bazată pe dovezi.

Astfel, Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii prevede că:  „Principiile care stau la baza asistenţei de sănătate publică sunt următoarele: decizii bazate pe cele mai bune dovezi ştiinţifice existente la momentul respectiv (sănătate publică bazată pe dovezi)” (art. 7 lit. 0); „În înțelesul prezentului titlu, termenii şi noţiunile folosite au următoarea semnificație:

ghiduri de practică medicală – documente care transpun, la nivel national, recomandările dezvoltate in mod sistematic, bazate pe dovezi ştiinţifice privind îngrijirile medicale care trebuie acordate într-o anumită circumstanţă clinică, elaborate de Colegiul Medicilor din România, de societăţi medicale de profil sau de experţi în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Sănătăţii sau de unitățile din subordinea acestuia; ghidurile de practică medicală sunt avizate de Ministerul Sănătăţii” (art. 4 alin, (1) lit, g)).

Cu toate acestea, în ultimii ani, în literatura de specialitate a apărut un concept nou, medicina personalizată.

În acest sens, cu titlul de exemplu, observăm că se susține că: „Apariția, pe la sfârşitul secolului trecut, a medicinei bazată pe dovezi a reprezentat un mare progres, deoarece ea a făcut posibilă trecerea de la medicina bazată pe opiniile medicului la medicina bazată pe niște dovezi mult mai valide, dar şi pentru că, oricât de corecte ar fi fost opiniile medicului, ele erau totuşi mult mai limitate decât dovezile oferite de cercetări extrem de riguroase, făcute pe mii sau chiar pe zeci de mii de bolnavi. Medicina bazată pe dovezi a făcut aşadar posibilă trecerea de la opiniile limitate — și de multe ori depășite — ale medicului la aplicarea celor mai valide dovezi ale cercetării ştiinţifice în practica medicală. Pentru a se ajunge însă la aplicarea în practica medicală a celor mai bune dovezi oferite de cercetarea ştiinţifică, a fost necesar să se străbată o cale foarte lungă, la capătul căreia nu am ajuns nici în prezent, deoarece ea trebuie continuată cu adaptarea dovezilor la particularităţile fiecărui boinav. Mai exact, pentru a putea da cele mai bune rezultate, medicina bazată pe dovezi ar trebui continuată cu medicina personalizată la particularităţile fiecărui bolnav în parte ….

În concluzie, se poate afirma cu certitudine că astăzi ne aflăm în situaţia de a depăși medicina bazată pe dovezi, adică de a trece la o etapă superioară de aplicare a celor mai bune dovezi în functie de particularitățile bolnavului, particularităţi care fin, în cele din urmă, de structura lui geneticd și epigegenetică” (Prof. As. Dr. Adrian Restian, Membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale, De la medicina bazată pe dovezi la medicina personalizată, Practica Medicală — vol. IX, nr. 2(34), an 2014).

 

Pe de altă parte, la nivel instituţional, Consiliul Uniunii Europene a prezentat Concluziile Consiliului privind medicina personalizată pentru pacienți (2015/C 421/03). Conform acestui document, Consiliul Uniunii Europene evidențiază atât potențialul cât si problemele în dezvoltarea medicinei personalizate.

      Astfel, Consiliul Uniunii Europene: „Ia act de faptul că dezvoltarea si punerea în aplicare a medicinei personalizate merge mână în mână cu dezvoltarea unor diagnostice pertinente; Ia act de faptul că, pe măsură ce tehnologiile de secvenfiere a ADN-ului și alte tehnologii „-omice” avansate pentru identificarea biomarkerilor multipli se dezvoltă rapid, se creează aşteplări că aceste evoluţii ar putea permite utilizarea unor profiluri de risc detaliate ca instrument suplimentar pentru intervenții specifice, care vizează și chiar ar putea realiza îmbunătăţirea rezultatelor în materie de sănătate și, în timp, care ar putea permite o utilizare mai eficientă din punctul de vedere al costurilor a serviciilor de asistenţă medicală”.

Totodată, Consiliul Uniunii Europene „ia act de faptul că, odată cu dezvoltarea medicinei personalizate, persoanele și sistemele de sănătate se confruntă cu noi provocări, incluzând echilibrarea riscurilor și a beneficiilor, luandu-se totodată în considerare implicațiile etice, financiare, sociale si juridice, în special în ceea ce privește stabilirea preţurilor şi a rambursărilor, protecția datelor cu caracter personal și interesul public în prelucrarea datelor cu caracter personal; Ia act de faptul că nu există o definiţie unanim acceptată a noţiunii de „medicină personalizată”.

Cu toate acestea, este general înțeles că medicina personalizată se referă la un model medical care foloseşte caracterizarea fenotipurilor şi genotipurilor persoanelor (de exemplu, profilare moleculară, imagistică medicală, date despre stilul de viață) pentru elaborarea strategiei terapeutice potrivite pentru persoana potrivită la momentul potrivit şi/sau pentru a determina predispoziția la o boală și/sau pentru a oferi în timp util o preventie specifică. Medicina personalizată se referă la conceptul mai larg de îngrijire axată pe pacienți, care fine seama de faptul că, în general, sistemele de sănătate trebuie să răspundă mai bine nevoilor pacienţilor”.

Așadar, Consiliul Uniunii Europene invită statele membre:

– „Să sprijine accesul, după caz, în conformitate cu dispoziţiile naţionale, la o medicină personalizată eficace și viabilă din punct de vedere financiar, prin elaborarea de politici orientate către pacient, inclusiv, dacă este cazul, responsabilizarea pacienților şi integrarea perspectivelor pacienţilor în dezvoltarea proceselor de reglementare, în colaborare cu organizaţiile de pacienți si cu alte părţi interesate relevante;

-Să pună în aplicare strategii de informare şi de sensibilizare destinate pacienților, pe baza datelor disponibile, obiective, echilibrate și nepublicitare, în vederea îmbunătăţirii cunoştinţelor în materie de sănătate si a accesului la informații fiabile, pertinente si uşor de înţeles privind opțiunile de tratament existente, inclusiv bengficiile preconizate si riscurile, permitând astfel pacientilor să coopereze în mod activ cu cadrele medicale în alegerea celor mai adecvate strategii de tratament; Să promoveze cooperarea în ceea ce priveşte colectarea, partajarea, gestionarea şi standardizarea corespunzătoare a datelor necesare pentru cercetarea eficace în domeniu si pentru dezvaltarea si aplicarea medicinei personalizate, în conformitate cu legisiatia privind protecția datelor”.

  În plus, se observă că la nivelul Comisiei Europene s-au desfășurat activități de cercetare si inovare în domeniul medicinei personalizate prin Al şaptelea program-cadru pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013) şi prin Programul- cadru pentru cercetare si inovare Orizont 2020.

  De asemenea, în Planul european de combatere a cancerului: o nouă abordare a UE în materie de prevenire, de tratament si de îngrijire, Comisia Europeană a abordat medicina personalizată, evaluând prevenirea, diagnosticarea și tratarea cancerului cu ajutorul medicinei personalizate drept un domeniu promițător.

   ”În consecință, urmând recomandările Consiliului Uniunii Europene, propunerea legislativă completează Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003 și prevede că pacientul are dreptul la medicină personalizată, pe baza recomandării medicale, iar prin medicină personalizată se înţelege ingrijirile de sănătate acordate pe baza unui model medical care foloseşte caracterizarea fenotipurilor si genotipurilor persoanelor, care constau în oferirea de servicii medicale preventive, de diagnostic, curative, de reabilitare, respectiv îngrijiri terminale specifice fiecărui pacient.

   Complementar, în vederea asigurării respectării dreptului la medicină personalizată, medicul specialist are obligaţia de a pune la dispoziţia pacientului informaţii fiabile, pertinente si ușor de înţeles referitoare la opţiunile privind intervențiile medicale propuse, inclusiv beneficiile preconizate si riscurile acestora. Consimţământul pacientului este obligatoriu pentru fiecare intervenție medicală specifică medicinei personalizate. Colectarea, partajarea, gestionarea şi standardizarea datelor necesare pentru dezvoltarea şi aplicarea medicinei personalizate se realizează în conformitate cu legislaţia privind protecția datelor.”, a precizat Paul Stănescu, secretarul general al PSD.

 

Prin adoptarea noii legi, Legea drepturilor pacientului nr.46/2003 a fost modificată și completată astfel:

  1. La articolul 1, după litera c) se introduce o nouă literă, lit.c!), cu următorul cuprins:

„c!) prin medicină personalizată se înţelege îngrijirile de sănătate acordate pe baza unui model medical care foloseşte caracterizarea fenotipurilor şi genotipurilor persoanelor, care constau în oferirea de servicii medicale preventive, de diagnostic, curative, de reabilitare, respectiv îngrijiri terminale specifice fiecărui pacient;”

  1. După articolul 36! se introduce un nou 2rticol, art.36”, cu următorul cuprins:

„Art.36*.- (1) Pacientul are dreptul la medicină personalizată, pe baza recomandării medicale.

(2) În vederea asigurării respectării dreptului prevăzut la alin.(1), medicul specialist are obligaţia de a pune la dispoziţia pacientului informații fiabile, pertinente şi uşor de înţeles referitoare la opţiunile privind intervenţiile medicale propuse, inclusiv beneficiile preconizate şi riscurile acestora.

(3) Consimţământul pacientului este obligatoriu pentru fiecare intervenţie medicală specifică medicinei personalizate.

(4) Colectarea, partajarea, gestionarea şi standardizarea datelor necesare pentru dezvoltarea şi aplicarea medicinei personalizate se realizează în conformitate cu legislaţia privind protecţia datelor.”

 

………………………

Emil Albotă: ”Lista de medicamente compensate și gratuite se extinde, din nou, de la 1 decembrie”

 

 

Deputatul PSD de Olt, Emil Albotă, ne informează că, ministrul social democrat al Sănătății, Alexandru Rafila, va extinde, de la 1 Decembrie, pentru a treia oară în acest an, lista de medicamente compensate și gratuite.
Astfel, după ce în ianuarie au fost introduse 20 molecule noi, iar în martie 34 molecule inovative, din decembrie vor fi introduse alte 21 de molecule noi.
 
 
”21 molecule noi destinate pacienților cu afecțiuni oncologice, Parkinson, insuficiență cardiacă, boli endocrine și metabolice, afecțiuni pulmonare cronice, angioedem ereditar și amiotrofie spinală musculară – vor fi disponibile gratuit sau compensat, începând cu 1 decembrie 2022.
Celelalte două actualizări, din ianuarie și martie, au vizat introducerea a 20, respectiv a 34 molecule inovative destinate pacienților cu afecțiuni neurologice, ciroză biliară, boli endocrine și metabolice, boli cronice ale rinichiului, boli degenerative ale ochiului (glaucom), diabet zaharat, -hemofilie/talasemie, hipertensiune pulmonară, amiotrofie spinală, amiloidoză și angioedem ereditar, leucemii și limfoame, muscoviscidoză, hipertensiune arterială, hepatite cronice, psoriazis cronic sever, poliartrită reumatoidă.”, precizează deputatul Emil Albotă.
 
 
Deputatul oltean susține că domeniul Sănătății trebuie tratat cu maximă atenție, astfel încât să crească accesul populației la servicii medicale de calitate și tratamente de ultimă generație:
 
”Într-un context social dificil dominat de conflictul de la graniță și creșterea prețurilor la energie și alimente, domeniul Sănătății trebuie tratat cu maximă atenție, în sensul creșterii accesului pacienților la servicii medicale mai bune și la tratamente de ultimă generație.”

………………………

”Guvernul a aprobat înființarea centrelor de evaluare propuse de PSD pentru prevenirea formelor grave de COVID-19”

 

 

Senatorul Paul Stănescu a declarat că aprobarea de către Guvern a centrelor de evaluare pentru pacienții COVID-19 cu simptome ușoare sau medii marchează realizarea unui obiectiv important din programul propus de PSD pentru gestionarea pandemiei.

 

Acesta a spus că scopul principal vizat de colegul său de partid, ministrul Sănătății Alexandru Rafila, prin înființarea acestor centre de evaluare este ca pacienții să poată fi consultați și tratați în fazele incipiente ale infecției cu virusul SARS-CoV-2, astfel încât să se reducă riscul de spitalizare și deces din cauza COVID-19. 

”Persoanele care au fost testate pozitiv și prezintă simptome medii sau ușoare se pot adresa în mod direct centrelor de evaluare, fără a mai avea nevoie de trimitere de la medicul de familie. În funcție de starea de sănătate fiecare pacient va primi o schemă de tratament adecvată și o prescripție cu medicamentele necesare ce vor putea fi luate de la farmaciile cu circuit deschis”, a spus vicepreședintele Senatului, Paul Stănescu.

În baza Hotărârii de Guvern adoptate recent, finanțarea activității din centrele de evaluare se va face pe baza unor acte adiționale încheiate între casele de asigurări de sănătate și unitățile medicale în care se vor organiza aceste centre.

De asemenea, actul normativ asigură cadrul legal pentru emiterea de către prefecturi a deciziilor de înființare a centrelor de evaluare COVID-19 la nivelul fiecărui județ. Lista completă a acestora va fi disponibilă în scurt timp pe site-ul Ministerului Sănătății.

”Pe lângă înființarea centrelor de evaluare, ministrul Sănătății Alexandru Rafila a mai luat deja și alte măsuri importante pentru reducerea numărului de spitalizări și decese COVID-19, cum ar fi creșterea capacității de testare prin implicarea medicilor de familie și a farmaciilor sau aprobarea antiviralelor care pot fi folosite în primele zile de la infectarea cu virusul SARS-CoV-2”, a completat senatorul de Olt, Paul Stănescu.

 
 
………………………………..
 

Consiliul Județean Olt a premiat performanțele sportive

 
 
 
Consiliul Județean Olt a premiat, la finele anului 2021, cele mai bune rezultate înregistrate de sportivii și antrenorii județului Olt, la Jocurile Olimpice, Campionatele Europene și Balcanice.
 

Au fost acordate 21 de premii la festivitatea de premiere, care a avut loc în Sala Europa a Consiliului Județean Olt.

Cel mai bun premiu a fost obținut de Irina Ciobanu, alături de antrenorul său, Petre Arnăutu, pentru participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo și obținerea locului al V-lea – performanță obținută ultima dată la Slatina, în 1996, tot de către o sportivă la tenis de masă.
Locul al II- lea i-a revenit Adinei Diaconu și antrenorului îndrumător, Andreea Zanfir, pentru plasarea pe locul secund la Campionatele Europene de Tenis de Masă, seniori.
 
 
 
 
 Un alt sport care ne-a oferit rezultate foarte bune la campionatele balcanice, este Atletismul. Astfel au fost premiați Andrei Neagoe și antrenorul său, Daniel Bărbuți, pentru performanța de a obține locul I la Campionatele Balcanice, ștafetă 4*100, masculin, seniori.
Antrenorul Aurelian Costea, a reușit performanța de a avea, nu mai puțin, de 7 sportivi clasați în primele trei locuri, la Campionatele Balcanice de Taekwondo.
 
Cele mai frumoase reușite îi aparțin Georgianei Mezdrea și Alinei Bălașalocul I la Campionatele Balcanice de Taekwondo seniori, respectiv cadeți, feminin.
Costea Luca, Șerban Iulia, Drăgușin David și Nistor Maria – sunt sportivii care au reușit performanța de a se clasa pe locul al II-lea la Campionatele Balcanice de Taekwondo, fiecare la categoria sa de vârstă și kilograme.
 
Un alt antrenor pe care îl premiem în fiecare an, datorită rezultatelor deosebite pe care le obține, este Felicia Coneschi, care se pare că pregătește o altă viitoare campioană, și anume, Jifcu Andreea, care a obținut locul al II-lea  la Campionatele Balcanice, simplu, juniori II, feminin.
 
 
Pentru locul III, la Campionatele Balcanice de Atletism din Turcia,
l-am premiat astăzi și pe Daniel Budin – un alt sportiv, care n-a lipsit de la nicio festivitate de premiere a Consiliului Județean Olt.
Sophie Costea a reușit și ea un rezultat deosebit, și anume, locul al III lea la campionatele Balcanice de Taekwondo
Ca în fiecare an, Oltul este bine reprezentat și la box și înregistrează rezultate deosebite la Campionatele Europene. 
Mihaela Costina Bădescu, alături de profesor antrenor Cristian Dragomir, a obținut locul al V- lea la Campionatele Europene, categoria 48 de kg, junior, feminin.
Georgian Octav Militaru, alături de Vladu Valerian, a reușit să obțină, tot la box, locul V la Campionatele Europene, la numai 14 ani.
Felicitări tuturor!
………………………………..
 

Computer Tomograf nou la Spitalul Județean Olt

 
Un nou computer tomograf a sosit recent la Spitalul Județean Olt.
Aparatul medical a fost achiziționat din fonduri europene, prin proiectul ”Dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina”, obiectiv accesat de Consiliul Județean Olt în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – ”Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”.
 
 

      În cadrul proiectului, în valoare de peste 4,3 milioane lei, au mai fost achiziționate o serie de aparate medicale, printre care: un aparat radiologic mobil, un aparat radiologic fix, trei ecografe cu trei sonde și Doppler, zece monitoare funcții vitale (EKG, SO2. TA) și un monitor monitor (EKG, SO2, ETCO2, temperatură centrală), un aparat de hematologie, patru aparate de triaj, trei defibrilatoare cu monitor și cardiostimulare transtoracică, un videolaringoscop, două electrocardiografe, tărgi radiotransparente pentru transport și examinare, cărucioare transport pacienți, un negatoscop.

 

      De asemenea, urmează a fi achiziționate, până la sfârșitul anului, patru ventilatoare de cameră, trei ventilatoare portabile și un nebulizator a căror valoare depășește suma de 300 mii lei.

”Obiectivul de investiții își propune îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență în cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina și se alătură demersului permanent al Consiliului Județean de a investi în Sănătate și în modernizarea celei mai importante unități medicale din județul nostru” – a declarat Președintele Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu.

 
 
 
………………………………..
 

Spitale regionale la Craiova, Cluj și Iași cu bani de la Banca Europeană de Investiții, bugetul de stat și din fonduri UE nerambursabile

 

 

 

Deputatul liberal oltean Gigel Știrbu a informat că premierul Florin Cîțu a aprobat, într-o ședință a recentă a guvernului demis Cîțu, un memorandum pentru contractarea unui împrumut de 305 milioane euro de la Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru realizarea Spitalului Regional de Urgență Cluj.
 
 
Decizia vine în completarea altor memorandumuri care permit finanțarea a trei spitale regionale din țară, și anume la Cluj, Iași și Craiova.
Potrivit studiilor de fezabilitate, costul total al celor 3 spitale se ridică la circa 1,64 miliarde de euro.
Investițiile în spitalele regionale sunt suportate din fonduri UE nerambursabile, credite de la BEI și din fonduri de la bugetul de stat ( 500 de milioane de euro prin Programul Operațional Sănătate (POS 2021-2027).
 
”Desi PSD promitea în programul de guvernare pentru alegerile generale din 2016 că va construi opt spitale regionale, în 3 ani de guvernare, 2017 – 2019, Guvernul PSD nu a găsit soluții de finanțare pentru niciun spital regional.
Acolo unde PSD prezenta planuri pe hârtie, guvernul liberal a făcut pași concreți pentru modernizarea infrastructurii de sănătate. Deci dacă se vrea, se poate!”, a declarat deputatul Gigel Știrbu.
 
Daniela DENGHEL
 
…………………………………….
 
 

Deputatul Marius Iancu: ”ȚARA NIMĂNUI!

SISTEMUL MEDICAL, ÎN COLAPS!„

 

 

 

Deputatul PSD de Olt, Marius Iancu, este revoltat de faptul că guvernarea de dreapta a țării nu a gestionat cum trebuia criza din Sănătate generată de pandemie, România ajungând pe primele locuri din lume la numărul de morți zilnic și pe penultimul loc la vaccinare, dar în schimb guvernul demis Cîțu se laudă că a dat bani spitalelor, însă aceștia reprezintă, după cum susține parlamentarul, fonduri pentru decontarea serviciilor medicale. 
 
Parlamentarul susține că pentru pacienții Covid Spitalul Județean Slatina a primit bani numai de la Consiliul Județean Olt. 
De asemenea, mai spune că guvernanții au închis spitalele publice, fără să se gândească la bolnavii care au alte boli decât Covid, și nu apelează la spitalele private care dispun de paturi și personal și care sunt dispuse să se implice în tratarea pacienților Covid.
 
 
 
”Sute de români mor zilnic, în spitalele din România pentru că Guvernul demis Cîțu nu a fost în stare să pregătească unitățile medicale pentru valul 4 și nici să accelereze campania de vaccinare.
Zero soluții, zero fonduri alocate pentru spitalele din județul Olt, de la Ministerul Sănătății care a fost condus de USR, adică de cei care vor acum să guverneze România și se prezintă ca „salvatori”…din nou!
În timp ce spitalele sunt adevărat bombe cu ceas, oamenii mor, unii dintre ei pentru că nu au loc la ATI sau la oxigen, Guvernul demis Cîțu se laudă că da bani unităților medicale, fonduri care sunt de fapt cele pentru decontarea unor servicii medicale care nu se mai pot face acum în pandemie, și nu pentru pacienții COVID-19.
De exemplul, Spitalul Județean de Urgență Slatina cheltuie lunar 500.000 lei pentru tratarea pacienților COVID-19, numărul lor fiind dublu față de anul trecut, în primele etape ale pandemiei, dar prin Programul Național i se aloca sub 200.000 lei.
Ca și anul trecut, singurele fonduri pe care Spitalul Județean de Urgență Slatina le-a primit pentru pacienții COVID-19 sunt cele de la Consiliul Județean Olt.
Iar la nivel național, criza sanitară depășește orice imaginație!
România ocupă locul 5, în lume, ca număr de decese, în ultima săptămână!
România este în primele 10 țări din lume ca număr de cazuri, de decese sau pacienți cu forme grave.
Pe 12 octombrie s-a înregistrat cel mai mare număr de decese, de la începutul pandemiei, 442 de oameni, România ocupând locul 3, după SUA și Rusia!
În ultimele 7 zile, au murit 1200 de oameni!
România este pe penultimul loc la vaccinare, cu o rata de sub 30% din populație vaccinata cu schema completă. Un alt eșec al Guvernului Cîțu PNL și USR!
Nu au avut și nu au nicio soluție.
Închid spitalele publice, dar nu se gândesc la bolnavii cronici.
Statul nu folosește cele 159 de spitale private care sunt dispuse să pună la dispoziție infrastructura și personalul medical dacă serviciile le-ar fi decontate, pentru preluarea pacienților non-COVID, așa cum se întâmplă în Austria!
Și în timp ce am ajuns în situația Italiei de acum un an, demisul Cîțu ne aruncă praf în ochi, comunicate cu cifre mari menite să arate cât de bine finanțat e sistemul medical, chiar și în pandemie.
În realitate, scapă cine are zile…”, a declarat deputatul Marius Iancu.
 
…………………………………….
 

Senator Liviu Voiculescu: Vaccinarea este singura soluție!”

 

 

 

 

 

 
Președintele PNL Olt, senatorul Liviu Voiculescu, este nemulțumit de faptul că în timp ce reprezentanți ai Bisericii i-ar îndemna pe oameni să nu se vaccineze și politicienii par a fi mai preocupați de numele premierului țării decât de sănătatea cetățenilor, numărul de infectări și de decese din cauza Covid au crescut exploziv. 
 
Senatorul oltean spune că fețele bisericești ar trebui să empatizeze cu suferința oamenilor și să îi îndemne să se protejeze, că sănătatea oamenilor nu depinde de câți politicieni s-au vaccinat și îi îndeamnă pe toți cei care sunt sceptici în a-și face vaccinul să aibă încredere în specialiști și să țină cont de evenimentele nefericite trăite de cei din jur. 
 
 
”Ne aflăm astăzi în cel mai negru moment de până acum al crizei sanitare din România, cu peste 18 800 de cazuri de infectare și peste 500 de decese înregistrate într-o singură zi. Un moment în care oameni aflați în stare gravă pe patul de spital regretă tardiv că nu s-au vaccinat în timp ce prelați importanți îndeamnă enoriașii să stea departe de serul antiCOVID, arătând cu degetul spre politicieni și contestând beneficiile vaccinului.
 
Eu sunt unul dintre politicieni. În același timp, sunt un om cu credință în suflet. Și consider că este regretabil ca tocmai cei care ar trebui să constituie pentru noi toți modele de iubire, empatie, grijă pentru semeni și credință profundă nu înțeleg că situația cu care ne confruntăm acum nu are nicio miză politică. Că sănătatea românilor nu este condiționată nici de numărul de politicieni vaccinați sau nevaccinați, nici de numele premierului României.
 
Sunt un politician care s-a vaccinat încă de când a demarat campania de imunizare împotriva Covid 19 și, dacă vocea mea poate ajunge la urechile cât mai multor români rezervați în fața vaccinului, îi îndemn pe toți să aibă încredere în recomandările autorităților și ale specialiștilor și să țină cont de îndemnurile tuturor celor ale căror experiențe dramatice sunt cele mai elocvente exemple. Vaccinarea este singura soluție.”, a declarat președintele Partidului Național Liberla Olt, Liviu Voiculescu.
 
Daniela DENGHEL
 
 
…………………………………..
 

La Spitalul Județean de Urgență Slatina, la nivelul Unității de Primire Urgențe s-a creat o structură temporară – staționar (ca o extensie a UPU), în contextul valului 4 al pandemiei de coronavirus

 

Spitalul Județean de Urgență Slatina face față unor provocări deosebite, atât în ceea ce privește afluxul de pacienți, cât și din punct de vedere al distribuirii și alocării resurselor disponibile, în contextul valului 4 al pandemiei de coronavirus.

Unitatea spitalicească își menține angajamentul de a primi și trata cazurile medii și severe de infecție Covid, cât și de a acorda servicii medicale de urgență pentru patologia non-Covid, de la nivelul întregului județ.

 

În acest sens, Spitalul Județean de Urgență Slatina are, în acest moment, cea mai mare capacitate de îngrijire a pacienților suspecți și confirmați Covid, de la începutul pandemiei. Unitatea medicală dispune de 122 paturi confirmați Covid adulți – din care 115 cu surse de oxigen, 14 paturi confirmați copii și 10 paturi de terapie intensivă. La acestea se mai adaugă 13 paturi de suspecți adulți și copii. Întreg sectorul Covid este separat de restul circuitelor din spital.

De asemenea, pentru a gestiona numărul mare de prezentări de pacienți suspecți și confirmați,la nivelul Unității de Primire Urgențe s-a creat o structură temporară – staționar (ca o extensie a UPU), unde pacienții sunt izolați și monitorizați, în așteptarea evaluării de către medicii infecționiști.

 

Resursele și testările au fost suplimentate și a fost îmbunătățită comunicarea cu familiile celor bolnavi

 

În ceea ce privește îngrijirea și tratamentul pacienților confirmați Covid,Spitalul Județean de Urgență Slatina a alocat resurse de personal suplimentare, a înființat o linie de gardă suplimentară Boli infecțioase-Covid în care sunt incluși medici din mai multe secții ale spitalului, a cooptat în echipa de îngrijire și 2 psihologi și asigură consulturile interdisciplinare, pentru patologiile asociate.

Ca măsură suplimentară de diminuare a riscului de infectare a pacienților non-Covid și a personalului, s-a decis testarea tuturor pacienților care se adresează UPU, indiferent dacă vor fi sau nu internați.

La nivelul secțiilor, prin protocol intern, sunt testați suplimentar pacienții a căror capacitate de apărare imunitară este diminuată: pacienții de terapie intensivă și cei care urmează să fie supuși intervențiilor chirurgicale.

”Având în vedere că internarea pacienților Covid în sectoare izolate, cu restricționarea accesului, creează disconfort atât pacienților cât și aparținătorilor, depunem eforturi pentru a îmbunătăți comunicarea cu aparținătorii pacienților internați. În acest sens, pe site-ul instituției au fost puse la dispoziție numerele de telefon la care pot fi contactați, în intervalul orar stabilit, medicii curanți ai pacienților Covid.”, a declarat Angela Nicolae, managerul unității spitalicești slătinene.

Medicii curenți ai bolnavilor COvid poti fi contactați după cum urmează:

• Departament ATI – COVID, zilnic între orele 17.00 – 18.00, 0751.047.422 – medic de gardă;
• Boli Infecțioase (non ATI), zilnic între orele 12.00 – 13.00, la numerele de telefon ale medicilor,            

Dr. Obretin Oana – 0747139109,

Dr. Ionescu Marius – 0740075347,

Dr. Petre Alina – 0751029932,
Dr. Udrea Nicoleta – 0748170205,

Dr. Cernea Dorin – 0751040423,

Dr. Murgan Radu – 0751043672.

 

 

 

Prin banii alocați de Consiliul Județean Olt spitalul are stocuri de materiale sanitare și poate achiziționa medecamentele necesare

 

 

”În ceea ce privește pacienții non-Covid, deși unitatea noastră a pus în aplicare Ordinul comandantului acțiunii prin care s-a dispus suspendarea internărilor pentru intervenții chirurgicale și pentru alte tratamente și investigații medicale, care nu reprezintă urgențe și care pot fi reprogramate, s-a avut în vedere menținerea activității pentru toate secțiile care fac internări de urgență.

Deși afluxul de pacienți în sectoarele Covid este la cel mai mare nivel de la începutul pandemiei, Spitalul Județean de Urgență Slatina are, în acest moment, stocuri suficiente de materiale sanitare, dezinfectanți și depune eforturi permanente pentru a asigura volumul de medicamente necesar pentru tratarea pacienților Covid, ținând cont și de alocările de la nivel central pentru medicația specifică.

Un real suport l-am primit, în luna septembrie, de la Consiliul Județean Olt, care a dispus o alocare suplimentară de fonduri destinată achiziției de medicamente și materiale sanitare pentru combaterea pandemiei de coronavirus.”, a mai spus managerul Spitalului Județean Olt, Angela Nicolae.

 

 

 
…………………………………………………..
 

Deputatul Florin Albotă așteaptă ca ministrul Sănătății să-i raspundă cu privire la plasma care se aruncă și accesul bolnavilor cronici la serviciile de sănătate

 
 
Deputatul PSD de Olt, Florin Albotă, încearcă să aducă în vizorul autorităților decidente problemele pe care le întâmpină pacienții din România și să-i determine să ia act de ele. Din acest motiv i-a adresat două întrebări ministrului Sănătății Vlad Voiculescu, care vizează două mari probleme cu care se confruntă românii, dar și sistemul de Sănătate.
 
 
 
Prima se referă la măsurile necesare pentru remedierea situației semnalată de Observatorul Român de Sănătate, aceea că, anual, România aruncă până la 60 mii litri de plasmă, potrivit unui document referitor la medicamentele derivate din plasmă, în care se afirmă că: „Centrele de transfuzii din țara noastră sunt nevoite să arunce între 20.000 si 60.000 litri de plasmă, anual”.
 
 
 
 
Deputatul oltean i-a cerut ministrului să-i răspundă dacă datele cuprinse în acest document sunt reale și dacă Ministerul Sănătății are o strategie cu privire la soluționarea deficiențelor subliniate în documentul emis de Observatorul Român de Sănătate.
 
”Cu această plasmă care se aruncă ar putea fi tratați mii de pacienți, care au nevoie de imunoglobuline, pentru că nu avem infrastructura și legislația pentru colectare”, a declarat Emil Albotă.
 
 
 
A doua întrebare vizează strategiile ministerului pentru accesul continuu la tratament pentru bolnavii cronici și la programele de sănătate dezvoltate de Ministerul Sănătății.
Fiindcă bolile cronice sunt principala cauză de deces, internare în spital și handicap fizic, la nivelul populației adulte și vârstnice din România. Datele statistice sunt din ce în ce mai îngrijorătoare, mai ales în actualul context epidemiologic.
Bolile cardiovasculare reprezintă cauza a 42% dintre decesele înregistrate în rândul populatiei masculine şi respectiv 55% din decesele din rândul femeilor din Uniunea Europeană, inclusiv în România.
În cadrul acestor afecțiuni, boala coronariană se situează pe locul 1 ca număr de decese de cauză cardiovasculară, fiind urmată de accidentul vascular cerebral (AVC).
 
 
 
 
Deputatul Emil Florin Albotă precizează că, într-o lume guvernată de pandemie, sănătatea este primul punct pe ordinea de zi a oricărui stat și așa ar trebui să fie și la noi în țară.
 
 
–––––––––
 

Deputatul Emil Albotă îi cere demisia ministrului Sănătății

 

 
După tragedia de la Spitalul ”Matei Balș” din București, când în incendiul izbucnit din cauze necunoscute patru saloane aflate la parter au ars și din cauza căruia au murit mai multe persoane, deputatul PSD de Olt, Emil Albotă îi cere ministrului de resort să demisioneze.
 
 
Parlamentarul consideră că se caută ”vinovații fără vină” și că  ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, a rămas la stadiul de: ”poate”, ”se pare că”, ”urmează să” și eternul ”vom face”, fără a face nimic concret.
”Pentru lipsa de asumare și lipsa de reacție în fața suferinței, care se perpetuează de la zi la zi în spitalele românești, îi cer astăzi: DEMISIA!”, a declarat deputatul Emil Albotă.
 
Acesta a mai spus că acestea sunt urmările unui sistem incompetent și corupt girat de un guvern preocupat de achiziții dubioase, nu de finanțarea sistemului sanitar și de rezolvarea problemelor cu care se confruntă, astfel încât să nu mai aibă loc astfel de evenimente nedorite.
 
 
”Vedem astăzi imaginile #dezastrului în flăcările incompetenței și ale #corupției unui sistem #eșuat.
  De un cinism care îți îngheață venele, premierul României are nevoie de aproape 9 ore ca să iasă public și să vorbească despre #tragedia de la Matei Balș, tragedie care înăbușă orice urmă de speranță că sistemul sanitar românesc poate face față provocărilor din această perioadă. 
    Într-un an de zile de la izbucnirea #pandemiei, Cîțu și ai lui au fost ”ași” în achiziții dubioase și găsirea “specialiștilor” în sănătate din rândul patronilor de pompe funebre și dansatoarelor de manele, dar total incompetenți în asigurarea #circuitelor #medicale care să prevină apariția unor situații de acest gen.
  În nici trei luni de zile descoperim un sistem mistuit de #politizare și lipsa finanțării corecte.
Frigul austerității cutremură un nou spital aflat în prima linie a luptei cu pandemia.
  În stiul clasic al unor politruci care nu-și asumă niciodată nimic, vor fi găsiți #vinovați #fără #vină, din rândul personalului medical sau, Doamne ferește, poate chiar din rândul victimelor.
   Dumnezeu să ne apere și să protejeze familiile îndurerate! Sincere condoleanțe!”, a afirmat deputatul Emil Albotă.
 
 
–––––––––
 
 

“NIMIC NU ESTE MAI IMPORTANT DECÂT VIAȚA ȘI SĂNĂTATEA ROMÂNILOR

 
 
 
 
 
Deputatul PSD de Olt, Marius Iancu, declară că sistemul medical din România este în colaps după ce Guvernul PNL a pierdut lupta cu pandemia și i-a lăsat pe români în voia sorții.
Acesta spune că organizarea haotică a spitalelor, lipsa medicamentelor pentru tratarea pacienților COVID-19, sistemul de testare gândit prost, pentru că nu permite testarea tuturor contacților direcți și indirecți, costul ridicat al testelor de 400-500 lei/persoană, au dus la creșterea numărului de îmbolnăviri la 10.000/zi.
 
 
 
Spitalele administrate de consiliile județene, așa cum este cazul Spitalului Județean de Urgență Slatina, au rezistat, în toată această perioadă grea, pentru că au primit fonduri considerabile de la autoritățile județene, atât pentru achiziționarea de materiale sanitare și de protecție, cât și pentru aparatură.
În primăvară, Consiliul Județean Olt a alocat bani pentru achiziționarea a 8 ventilatoare și a unui laborator modular de biologie moleculară, care poate prelucra până la 190 de teste pe zi.
Ajutorare financiare, pentru achiziționarea de materiale sanitare, au primit și Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci și Spitalul Municipal din Caracal, spital suport COVID.
Rămâne însă o problemă care nu poate fi rezolvată de CJ Olt, lipsa medicamentelor pentru tratarea COVID-19, care sunt distribuite numai de Ministerul Sănătății, medicamente de care depinde viața pacienților aflați la terapie intensivă”, a afirmat Marius Iancu.
 
Parlamentarul este de părere că eforturile autorităților județene, pentru combaterea pandemiei și salvarea de vieți, trebuie completate cu măsuri eficiente luate de un Guvern PSD, căruia să îi pese de români și să lupte pentru siguranța lor.
Si spune că în Programul de Guvernare, PSD a prevăzut implementarea unor măsuri rapide pentru reducerea transmiterii virusului și protejarea persoanelor vulnerabile:
Protecția personalului medical;
Comunicarea rapidă a rezultatelor testelor, în maximum 48 de ore;
-Extinderea testării în comunitate;
-Monitorizarea eficientă a contactilor direcți și indirecți ai unei persoane bolnave;
-Dezvoltarea unei aplicații informatice, care să permită oricui a luat contact cu persoane bolnave, să beneficieze de testare;
-Încurajarea producției de medicamente autohtone și dispozitive medicale pentru diagnosticarea și tratarea COVID-19;
-Înființarea Centrului de Comunicare Integrat COVID-19;
-Dezvoltarea site-ului COVID-19 România care va cuprinde măsuri de protecție sau pașii care trebuie urmați, în caz de îmbolnăvire sau contact cu persoane bolnave.
Deputatul Marius Iancu susține că datoria parlamentarilor este să aibă grijă de sănătatea românilor, să îi ajute să treacă cu bine peste această perioadă și să le ofere siguranță.
 
”Până pe 6 decembrie, puteți să vă gândiți la toate acestea, dar și la un alt aspect: Consiliul Județean Olt, prin SJU Slatina, a anunțat că va demara o campanie pentru donarea de plasmă, în unele cazuri, din lipsa medicamentelor, singura șansă la viață a unui pacient care nu mai poate să respire.
Un Guvern responsabil și implicat în lupta pentru viață, ar fi trebuit să facă demult un astfel de demers.
Dar, în Guvernul condus de Iohannis și PNL, e tăcere chiar și pe acest subiect!”, a afirmat deputatul Marius Iancu.
–––––––––––––––––-
 

Deputatul Marius Iancu: 

”NU MAI SUNTEM ÎN SIGURANȚĂ ÎN ROMÂNIA CONDUSĂ DE PNL”

 
 
Parlamentarul oltean Marius Iancu afirmă că medicamentele care le sunt distribuite românilor afectați de COVID-19 este insuficient, că președintele Iohannis și Guvernul PNL sunt indiferenți la starea disperată de sănătate a românilor și că au murit foarte mulți cetățeni în ultimele luni din cauză că bolnavilor cronici li s-a blocat accesul la serviciile de sănătate.
Deputatul Marius Iancu susține că, în timp ce alte țări iau măsuri pentru protejarea populației, președintele Iohannis și Guvernul PNL, condus de Ludovic Orban, sunt preocupați numai de politică și de alegeri.
 
 
 
 
 
 
 
Protestele angajaților din sănătate sunt un nou semnal de alarmă despre situația extrem de gravă din acest domeniu.
Numărul mare de pacienți COVID-19, numărul mare de cazuri de îmbolnăviri în rândul salariaților din sănătate și asistență socială, lipsa de medicamente pentru tratarea COVID-19 au facut ca România să fie pe marginea prăpastiei.
De exemplu, Spitalul Județean de Urgență Slatina nu are, la această oră, Remdesivir, Tocilizumab și Kineret.
De luni de zile, Ministerul Sănătății distribuie cantități insuficiente.
Din păcate, președintele Iohannis și Guvernul lui PNL nu văd și nu aud strigătele de dispare ale românilor din stradă, din spitale, de pe rețelele de socializare.
Spitalele sunt pline, secțiile ATI nu au fost pregătite, iar oamenii mor din cauza prostiei și incompetenței acestui Guvern!
Peste 5 000 de români au murit în trei luni ( iunie, iulie și august) pentru că Guvernul a blocat accesul bolnavilor cronici la serviciile de sănătate.
Datele INS arată că, în perioada iunie-august, în România, s-au înregistrat 7 441 de decese în plus față de media ultimilor 9 ani, iar o treime au fost provocate de COVID-19.
În timp ce alte țări au măsuri clare și ferme pentru protejarea populației, în România, președintele Iohannis și liberalii fac politică și campanie electorală de mai bine de 4 luni.
Belgia este în carantină totală, Austria și Marea Britanie au impus noi restricții și în toată Europa se testează în masă.
De exemplu, Slovacia a anunțat că va testa toată populația.
Știți ce spune premierul Orban despre acest subiect : „noi am asigurat o creștere constantă”.
O fi creștere a numărului de teste pentru că românii s-au testat pe banii lor.
Nimeni nu mai are grijă de această țară!
Nimeni nu se mai simte în siguranță, în România!
 
Este posibil ca imaginea să conţină: unul sau mai mulţi oameni şi text
 
 
 
–––––––––––––––––-
 

PSD A PREGĂTIT UN PROGRAM PENTRU SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ

 
 
Deputatul social-democrat din Olt, Marius Iancu, este indignat de felul în care guvernul liberal condus de Ludovic Orban gestionează criza produsă de raspândirea virusului SARS COV II, care a afectat întreaga societate, pe toate planurile.
 
 
 
 
 

”Au trecut 9 luni de haos medical, economic și social, 9 luni de boală, frică, stres și chin pentru români, 9 luni de măsuri ineficiente, luate peste noapte, de lipsă de coerență în comunicare și acțiune la nivel național, de pasare a responsabilității către autoritățile locale, de jocuri politice mărunte și afaceri dubioase cu medicamente și materiale sanitare cu firmele „de casă””, a spus Marius Iancu.
 
Acesta susține că PSD propune o altfel de abordare, că a pregătit „Planul de Combatere a pandemiei COVID-19”, bazat pe implementarea unor măsuri rapide și o comunicare eficientă pentru prevenirea și combaterea acestei epidemii.
 
Mai spune deputatul Marius Iancu că scopul este acela de a reduce transmiterea virusului, de a proteja persoanele vulnerabile și de a asigura accesul la tratament atât pentru pacienții infectati, cat și pentru bolnavii cronici.
Pentru aceasta este nevoie de consolidarea capacității de răspuns și coordonarea tuturor instituțiilor, proiecția personalului medical, comunicarea rapidă a rezultatelor testelor ( minimum 48 de ore), școlile să funcționeze în raport cu situația epidemiologică locală, să se acorde minimum 72 de ore agențiilor economici pentru conformare, în caz de restricții și de instruirea personalului din instituțiile publice.
De asemenea, este nevoie de dezvoltarea de parteneriate cu autoritățile locale și agenții economici pentru implementarea măsurilor de bună practică care să limiteze transmitea virusului și să permită continuarea activității.
Prioritatea este consilierea și îndrumarea populației, si nu aplicarea de sancțiuni și măsuri coercitive excesive:
Extinderea testării în comunitate, tratarea tuturor persoanelor, indiferent de simptome, în locurile cu incidenta ridicată
Dezvoltarea unei aplicații informatice care să permită oricui a luat contact cu persoane bolnave, să beneficieze de testare
Încurajarea producției de medicamente autohtone și dispozitive medicale pentru diagnosticarea și tratarea COVID-19.
 
Parlamentarul afirmă că PSD a luat în calcul îmbunătățirea comunicării între cetățeni, parlamentari, guvern și instituții ale statului, a luat în calcul informarea corectă a cetățenilor, atât despre ceea ce se intâmplă în țară, cât și în străinătate, prin înființarea unui site web, precum și înființarea unui call center, care să aibă un număr unic și la care cetățenii să poată suna pentru orice situație legat de Covid 19.
 
 
”Nu putem recaștiga încrederea cetățenilor în autorități și personalul medical decât printr-o comunicare eficientă:
Înființarea, în 30 de zile, a Centrului de Comunicare Integrat COVID-19 de care vor raspunde Ministerul Sanatatii, Ministrul Administrației și Internelor, STS și SRI. Acesta va elabora și difuza mesaje și informări adaptate situației epidemiologic e.
Dezvoltarea site-ului COVID-19 România care va cuprinde informații complete legate de evoluția pandemiei, la nivel național și global, măsuri de protecție sau pașii care trebuie urmati, în caz de îmbolnăvire sau contact cu persoane bolnave.
Înființarea unui call center cu numar unic la nivel national.
Acestea sunt câteva dintre măsurilor unui program complet și complex care ne va ajuta pe toți, medici, autorități și cetățeni să înțelegem mai bine acest virus, să actionam eficient si aplicat și sa luăm cele mai bune decizii pentru prevenirea răspândirii bolii și pentru salvarea bolnavilor”.
 
 
Vicepreședintele Comisiei de Buget- Finanțe din Camera Deputaților, Marius Iancu, este nemulțumit de faptul că guvernanții și președintele țării au refuzat dialogul pentru găsirea celor mai bune soluții pentru România și speră că românii îi vor sancționa la votul pentru alegerile parlamentare din acest an.
 
”Timp de 9 luni, noi și specialiștii din domeniu am vorbit degeaba, pentru că Guvernul PNL și președintele Iohannis au refuzat dialogul.
Acum vor vorbi și vor alege românii pentru că ei trebuie să se simtă în siguranță acasă, pe stradă, la școală sau la locul de muncă, în orașul, comuna sau țara lor!”
 
 
–––––––––––––––––-
 

PSD propune măsuri economico-sociale pentru limitarea efectelor epidemiei de coronavirus

Marius Iancu, deputat PSD de Olt, spune că în această perioada în care numărul persoanelor din țara noastră infectate cu coronavirus a crescut este necesară luarea unei serii de măsuri la nivel național.

marius-iancu-li
Pentru că partidul din care face parte pune pe primul plan sănătatea și bunăstarea românilor, PSD a gândit câteva măsuri pe care le propune actualei conduceri a țării, luând în calcul cetățenii români din țară, precum și pe cei din Diaspora.

”PSD se implică, în continuare, în viața românilor și vrem să limităm efectele produse de epidemia de COVID-19.
Nu facem poze, nu ne lăudăm, ci propunem 9 măsuri economice și sociale:
1. Realocarea din bugetul de stat a unei prime tranșe de 10 miliarde de lei pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății, în vederea achiziționării de medicamente, materiale sanitare și echipamente medicale.
2. Ministerul Sănătății trebuie să asigure gratuit medicamente, materiale sanitare și echipamente medicale pentru prevenirea coronavirus, prin intermediul medicilor de familie.
3. Guvernul va finanța o schemă de ajutor de stat de 300 de milioane de lei pentru sprijinirea companiilor strategice naționale CFR și TAROM. ( modificarea proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat individuale de salvare).
4. Scutirea de la plata contribuțiilor (CAS si CASS) pentru o perioadă de 3 luni pentru angajații companiilor care activează în domeniile turismului, transportului și divertismentului. Acestea vor fi suportate de către stat.
5. Pentru persoanele aflate în izolare/carantină se va asigura plata facturilor pentru utilități și suspendarea pentru 3 luni a plății ratelor bancare. De asemenea, se vor suplimenta bugetele primăriilor prin transfer de la bugetul de stat pentru a asigura un coș minim de alimente celor aflați în izolare la domiciliu.
6. În situația în care epidemia de coronavirus ajunge în etapa a treia (peste 2000 de cazuri confirmate) se va suspenda, pentru 3 luni, plata ratelor bancare pentru populație.
7. Angajații IMM-urilor din sectoarele puternic afectate de impactul negativ al crizei coronavirus vor fi scutiți de plata contribuțiilor și a impozitului pe venit.
8. Guvernul va elabora un plan privind stocurile de hrană pentru populație, prin protocoale cu furnizorii, distribuitorii și retailerii de alimente.
9. Românii din țară, precum și cei din Diaspora care s-au întors acasă și care nu beneficiază de o asigurare de sănătate în țară vor avea parte de tratament gratuit în cazul infectării cu coronavirus.
Sper ca decidenții politici care conduc acum România să țină cont de aceste propuneri, să se gândească la sănătatea și bunăstarea românilor, la economia României, și nu la interesele electorale, de moment”.

–––––––––––––––––-

Paul Stănescu, la inaugurarea sălii de sport “Gabriela Szabo”:

 “Mă bucur că putem oferi sportivilor, tinerilor şi copiilor o astfel de oportunitate”

 Vicepremierul Paul Stănescu, ministru al Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, a participat de curând la inaugurarea sălii de sport „Gabriela Szabo” din oraşul Voluntari, judeţul Ilfov.

DSCN7893 bs decupat W

 Potrivit comunicatului al MDRAP remis AGERPRES, proiectul iniţial, demarat de autoritatea locală în 2011, a fost modificat şi îmbunătăţit de Compania Naţională de Investiţii (CNI).

 Finalizată, sala de sport are un caracter multifuncţional şi dispune de 872 de locuri pe scaune în gradene fixe şi 304 locuri în gradene mobile, aceasta putând găzdui atât competiţii llocale, naţionale si internaţionale de atletism, sporturi de saltea (lupte, judo), baschet şi volei.

Iar finanţarea lucrărilor de construire, în valoare totală de 24.793.000 de lei cu TVA, a fost asigurată de MDRAP prin CNI.

„Mă bucur că putem oferi sportivilor, tinerilor şi copiilor din Voluntari o astfel de oportunitate, având în vedere faptul că am înţeles că aici se desfăşoară o activitate sportivă susţinută şi diversificată, iar la nivelul întregului judeţ Ilfov nu exista nicio sală care să beneficieze de infrastructura necesară practicării disciplinelor sportive din categoria atletismului. Se creează astfel premisele diversificării mişcării sportive şi de agrement la nivel local”, a precizat Paul Stănescu present la inaugurarea sălii de sport ‘Gabriela Szabo’, se mai arată în comunicat.

–––––––––––––––––-

Colegiul Medicilor Olt dă pe unde poate un drept la replică

  colegiul-medicilor-olt-logo-cmr2

Se practică în presa scrisă, mai ales în aceea făcută pe genunchi sau, de multe ori, la comandă ori din anumite « simpatii», un jurnalism care ajunge să pună sub semnul întrebării şi munca de presă pe care alţii o prestează cu multă seriozitate, rigurozitate şi respect faţă de meseria însăşi şi faţă de toate categoriile sociale şi profesionale din ţara aceasta.

Un jurnalism ieftin sau de genul « lasă că merge şi-aşa». Numai că, dacă societatea se va trezi, se va lua atitudine şi consecinţele vor fi total neplăcute pentru publicaţiile în cauză şi pentru semnatarii materialelor neprofesioniste.

În plan juridic, cu un cod civil şi penal « adaptate» acestor situaţii, problemele pot să dispară ca prin farmec pentru cei vizaţi, dar pot atrage consecinţe pentru ziariştii care-şi fac bine treaba.

Acum, în prag de campanie electorală şi în campania electorală, multe astfel de articole fi- vor scrise la voia întâmplării sau la comanda plătitorului (legal !) de articole, numai că ziariştii trebuie să realizeze pericolele la care se expun, chiar dacă sunt angajaţi şi trebuie să scrie la comandă.

  Un caz apărut recent în mass-media locală a vizat ceea ce s-a întâmplat privind alegerile pentru noua conducere a Colegiului Medicilor Olt.

Conducerea Colegiului Medicilor Olt ia atitudine vizavi de articolele apărute în presă în legătură cu componenţa acestui colegiu. În articolele respective se face precizarea, fără o minimă documentare din partea jurnalistului, că medicii de familie nu pot face parte din acest for de conducere.

Vă prezentăm mai jos « Dreptul la replică » al Colegiului Medicilor Olt pe care, până acum, instituţia de presă respectivă a refuzat să-l publice :

 „În atenţia domnului redactor şef al ziarului Gazeta Nouă

     Colegiul Medicilor Olt a luat la cunoştinţă despre conţinutul celor 2 articole publicate în ziarul Gazeta Nouă pe data de 07 martie 2016 ora 17.48 şi ora 20.37, în care este acuzat de monopol al medicilor de familie, de faptul că aceştia nu s-au prezentat la vot şi de faptul că ziarul dvs. prezintă drept date certe nişte zvonuri sau cele rezultate din sondaje la ieşirea votanţilor.

    În consecinţă dorim un drept la replică publicat de Gazeta dvs. în aceleaşi condiţii ca articolele în cauză.

   În primul rând trebuie lămurit că medicina de familie este o specialitate ca toate celelalte, marea majoritate a acestor medici sunt medici primari şi doctori în medicină, iar Colegiul Medicilor Olt nu face discriminare între membrii diferitelor specialităţi.

   Afirmaţia făcută că ar exista la Colegiul Medicilor Olt un monopol al medicilor de familie este total neadevărată şi nu reprezintă realitatea. Daca dvs. eraţi curioşi să accesaţi site-ul Colegiului Medicilor Olt aţi fi observat că Preşedintele Colegiului este specialist, în Biroul Executiv mai exista medici specialişti iar Comisiile de Specialitate ale Colegiului sunt formate numai din medici specialişti din specialităţile respective, inclusiv Comisia de Medicina familiei.

    Afirmaţia dvs. aflată pe surse că : “este împotriva firii ca un medic de familie să judece un medic specialist” este cel puţin bizară, deoarece, aşa cum am arătat mai sus, medicii de familie sunt medici specialişti, iar membrii Comisiei de Jurisdicţie şi Disciplină sunt medici specialişti din spital şi numai câte un membru al celor două Comisii este medic specialist de familie şi participă numai când este în cauză un medic de familie.

  Cu speranţa că am reuşit să lămurim aceste neclarităţi apărute în articolele dvs., voit sau în necunoştinţă de cauză, vă asigurăm şi pe viitor de aceeaşi disponibilitate, cu rugămintea ca pe viitor să solicitaţi şi punctul de vedere al Asociaţiei Colegiale”.

      Cu stimă,      Colegiul Medicilor Olt- semnat+stampilat

   Preşedinte,                                                         
           

Dr. Marinache COSTACHE

–––––––––––––––––-

Doctorul Renică Diaconescu sfătuieşte medicii care vor vota pentru alegerea conducerii Colegiului Medicilor Olt să nu se lase dezbinaţi de grupuri de interese

renica-diaconescuUnul dintre cei mari mari medici specialişti din România, doctorul neurolog slătinean Renică Diaconescu, cel care în urmă cu trei ani a câştigat, alături de colegii săi neurologi, doctorii Carmen Stancu şi Mugurel Coteanu, locul III la Congresul Societăţii Naţionale de Neurologie, şi care a adus faimă valorică Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, după ce multă vreme a fost numit „spitalul groazei”, ia atitudine privind informarea incorectă cu privire la modul în care se desfăşoară alegerile pentru conducerea Colegiului Medicilor Olt.

Renică Diaconescu precizează că nu se pune problema existenţei unui conflict real între medicii de familie şi medicii specialişti, ci că ar fi vorba despre o situaţie artificial creată şi întreţinută de anumiţi oameni.

Doctorul Diaconescu îşi apreciază colegii medici ca fiind foarte valoroşi şi consideră că nu trebuie ca aceştia să se lase manipulaţi de anumite grupuri de interese.

 „După cum se ştie, alegerile pentru structura judeţeană de conducere de la nivelul Colegiului Medicilor Olt au fost reluate, duminică şi luni, fiind programat primul tur.

După acest tur, au apărut anumite afirmaţii în media locală, care acreditează ideea că există un conflict între medicii de familie şi medicii specialişti.

În realitate, acest conflict este întreţinut artificial de oameni aflaţi în ambele tabere care, în virtutea principiului machiavelic „Divide et impera”, vor să defăimeze imaginea corpului medical al judeţului Olt, imagine şi aşa prezentată destul de deformat, în ultimul timp.

Eu cred că interesul nostru este unul comun şi anume acela de a apăra demnitatea şi onoarea profesiei de medic, în condiţiile în care sistemul medical românesc este şi aşa zdruncinat din motive care nu ne aparţin.

Ca medic specialist, mărturisesc că am mulţi prieteni medici de familie care şi-au dovedit din plin profesionalismul şi sentimentul de solidaritate de breaslă. Sfatul meu este să nu ne lăsăm dezbinaţi, făcând jocul unor grupuri de interese politice sau de altă natură, să respectăm, în continuare, Jurământul lui Hipocrate, care spune, printre altele: Colegul meu este fratele meu!

Menţionez faptul că ocuparea unei poziţii în conducerea Colegiului Medicilor Olt nu reprezintă un privilegiu, aşa cum consideră unii, ci mai degrabă o responsabilitate în plus, pe care cei aleşi trebuie să şi-o asume cu demnitate”.

Cu respect şi consideraţie,

Dr. Renică Diaconescu

–––––––––––––––––-

Cupa Dunarii la karate do, ediţia a III-a

Sala Polivalentă ” Lulu Stănescu” din oraşul Corabia a găzduit recent concursul de karate do „Cupa Dunarii”. Competiţia a fost organizată de Centrul Naţional de Karate Do România şi de CS Dinamo-Zen-Do Caracal.

11391243_1610595755865923_6675656264070942150_n

Începând din acest an competiţia sportivă corăbiană parte din calendarul oficial al activităţilor cultural-sportive organizate de Consiliul Local Corabia şi Primăria Oraşului Corabia. Organizatorii acestui concurs, Daniel Floricel – 5 dan, şi Sorin Iordache – 3 dan, au reuşit să adu că la Corabia 150 de sportivi din oraşele Bucureşti, Titu, Caracal, Corabia, Draganesti- Olt şi comunele Osica de sus şi Izbiceni.

În organizarea concursului din oraşul teilor s-a implicat şi consilierul local Daniel Albu, un temeinic susţinător al dezvoltării acestui sport în Corabia. La ediţia din acest an a fost prezent şi preşedintele Federaţiei Române de Combat, Răzvan Liviu Petre.11425225_1610595575865941_1815566790618226884_n

Toţi sportivii au primit medalii şi diplome de participare, iar primarul oraşului Corabia, Iulică Oane, a primit un trofeu onorific pentru implicare şi pentru susţinerea acestui frumos sport.

Înainte cu o zi de desfăşurarea concursului în care tinerii combatanţi şi-au arătat calităţile dobândite în practicarea artelor marţiale, a avut loc un seminar ethnic.

Artele marţiale înseamnă disciplină, autocontrol, întărirea organismului, antrenarea şi dezvoltarea trupului şi a minţii şi nu numai. Un copil care practică artele marţiale se va dezvolta sănătos, iar caracterul se va modela; astfel, copilul va deveni mai disciplinat, va avea mai multă încredere în sine şi va interacţiona mai bine cu persoanele din jur.

Lasă un răspuns