Monthly Archives: noiembrie 2017

„Dorim să reglementăm ca terenurile agricole să fie folosite numai pentru agricultură şi să înfiinţăm Agenţia Domeniilor Statului”

Deputatul Marius Iancu este co-semnatar al unui Proiect de Lege prin care să fie reglementate condiţiile în care pot fi vâdute terenurile aflate în extravilan, precum si al Legii privind privatizarea unor societăţi care administrează terenuri ale statului şi, de asemenea, înfiinţarea unei Agenţii a domeniilor deţinute de statul roman.

Marius Iancu

Read more… →