Legea inițiată de deputații olteni Emil Albotă, Marius Iancu și Florin Barbu, privind gestionarea câinilor fără stăpân,  se află la promulgare la președintele Iohannis

 

 

 
După ce a primit toate avizele necesare și a fost adoptată de cele două camere ale Parlamentului României, Senat și Camera Deputaților, Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, printre ai cărui inițiatori se află și deputații PSD de Olt,  Emil Albotă, Marius Iancu și Florin Barbu, se află la promulgare la președintele României, Klaus Iohannis.
 
 
 
 Protecția animalelor, în general, şi controlul populaţiei de câini fără stăpân, în particular, reprezintă o problemă de interes pentru România.
Activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân este reglementată in tara noastră prin Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit acesteia, gestionarea câinilor fără stăpân intră în sarcina consiliilor locale, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
Acestea au obligatia de a înființa în funcție de necesități servicii specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân. In prezent, programele pentru gestionarea câinilor fără stăpân sunt axate pe acţiunile de capturare, adăpostire, adoptie şi adopţie la distanță a câinilor fără stăpân.
În principal, aceste activități sunt asigurate de unităţile publice, infiinţate şi organizate în subordinea consiliilor locale, sau în unele situații sunt incredințate entităților private care deţin adăposturi pentru câini fără stăpân.
De asemenea, există și posibilitatea revendicării cainilor pierduti pe domeniul public.
 
 
”Cu toate că prevederile legislative datează şi au fost puse în aplicare încă din anul 2001, situația recentă, aferentă perioadei 2016-2020, denotă faptul că fenomenul câinilor fără stăpân constituie încă o problemă de actualitate. Astfel, în perioada anterior menţionată, numărul total al câinilor fără stăpân capturaţi a depăşit 370.000 de capete, cu o medie anuală de peste 73.000 de capete.
Tinând cont de aceste date, devine evident faptul că programele de control a populaţiei de câini fără stăpân nu şi-au dovedit eficienta, numărul animalelor fără stăpân, chiar şi într-o dinamică anuală ce denotă o uşoară scădere, rămânând in continuare unul ridicat. Potrivit dispoziţiilor art. 12 din Convenţia europeană pentru protecţia animalelor de companie, ratificată prin Legea nr. 60/2004: „Atunci când o parte estimează că numărul de animale fără stăpân constituie pentru ea o problemă, ea trebuie să la măsurile legislative şi/sau administrative necesare pentru reducerea numărului acestora prin metode care nu cauzează dureri, suferințe sau femeri evitabile”, una dintre măsurile propuse vizează reducerea reproductiei neplanificate prin incurajarea sterilizării. Includerea acţiunilor de sterilizare in programele naţionale de control a populatiei de câini fără stăpân este recomandată inclusiv de către Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor (OIE), prin art. 7.7.6. din capitolul 7.7 al Codului Terestru, capitol intitulat ,,controlul populatiei de câini fără stăpân”, a declarat deputatul PSD de Olt, Emil Albotă.
 
 
 
De-a lungul timpului s-a observat că, într-adevăr, un rol deosebit de important in controlul populaţiei de câini fără stăpân il constituie sterilizarea câinilor cu stăpân de rasă comună, consecința directă fiind reprezentată de reducerea semnificativă a numărului de câini, precum şi a ratei de abandon.
 
”Prin urmare, este oportună implicarea autorităților publice locale în vederea subvenționării activităţilor de sterilizare a câinilor cu stăpân, fiind cea mai eficientă modalitate pentru soluţionarea fenomenului câinilor fără stăpân. Şi, întrucât fenomenul câinilor fără stăpân reprezintă o preocupare a societăţii civile in ansamblul ei, proiectul de act normativ propune şi o implicare activă a asociaţiilor şi fundațiilor în activităţile de sterilizare a câinilor cu stăpân, acestora putându-le fi incredințate respectivele activități.
Având în vedere că sursa principală generatoare de câini fără stăpân o reprezintă mediul rural, corelat cu faptul că cea mai mare parte a primariilor de comune, in urma propriilor analize amănunțite costuri/beneficii, au considerat dificil de suportat investițiile pentru aplicarea programelor prevăzute de legislatia in vigoare, devine imperios necesară crearea cadrului legal care să permită implicarea şi a consiliilor județene in organizarea şi finantarea din bugetul propriu a campaniilor de sterilizare a câinilor cu stăpân ce aparţin rasei comune sau a metişilor acestora aflaţi pe raza judeţului.
 
Precizez că unele consilii judeţene au transmis solicitări către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranta Alimentelor in vederea modificarii și completarii Ordonantei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât să fie reglementat cadrul legal care să le permită să organizeze, din bugetul propriu, campanii de sterilizare a câinilor cu stăpân ce aparţin rasei comune sau a metişilor acestora. Totodată, acestea şi-au argumentat solicitările, arătând că, cele mai multe consilii locale, nu dispun de resursele bugetare necesare realizării campaniilor de sterilizare Discuțiile cu societatea civilă care activează în domeniu, precum şi propuneri ale Colegiului Medicilor Veterinari din România au vizat necesitatea subvenționării atât a identificării şi înregistrării câinilor, precum şi a sterilizarii câinilor de rasă comună. În această situaţie, în timp, s-ar diminua numărul de câini şi ar scădea numărul de animale abandonate. Astfel, prezentul proiect de act normativ propune reglementarea unor aspecte necesare gestionārii situației câinilor fără stăpân”, a mai spus parlamentarul oltean, Emil Albotă.
 
 
Prin modificările și completările aduse, se acordă posibilitatea consiliilor județene de a asigura, din fonduri proprii, subventionarea manoperelor de sterilizare a câinilor cu stăpân ce aparţin rasei comune sau a metişilor acestora aflati pe raza unităţilor administrativ-teritoriale pe care le gestioneaza, iar această responsabilitate să nu mai fie exclusiv a consiliilor locale, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
 
Pentru a fi în acord cu Decizia Curții Constituționale nr. 1/2012, care, invocând o decizie anterioara a Curţii Europene a Drepturilor Omului, s-a pronunţat în favoarea implicării active a asociatiilor si fundațiilor in vederea rezolvării situaţiei câinilor fără stăpân, propunerea legislativă prevede pentru consiliile locale, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi pentru consiliile judetene posibilitatea incredinţării acţiunilor de sterilizare gratuită către asociaţii/fundații care desfăşoară activităţi in domeniul protecției animalelor şi dispun de suportul logistic necesar realizării acestor activitāti.
De asemenea, prin modificarea art. 13* din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 155/2001, cu modificarile si completările ulterioare, se realizeaza corelarea prevederilor acestui act normativ cu cele ale Regulamentului delegat (UE) 2020/689 al Comisiei din 17 decembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului in ceea ce priveste normele privind supravegherea, programele de eradicare şi statutul de indemn de boala pentru anumite boli listate şi emergente.
Neadoptarea cadrului legislativ propus este de naturăa favoriza răspândirea la animale, precum şi transmiterea la om a zoonozelor specifice câinilor, ceea ce va periclita in mod grav sănătatea publică şi a animalelor.