Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a implementat proiectul „DataProject Management System”

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a anunţat finalizarea proiectului „DataProject Management System – instrument de gestiune şi monitorizare a proiectelor din cadrul ANOFM”, implementat în parteneriat cu SC IT SYSTEMS INTERNATIONAL SRL, în perioada 06.01.2014 – 05.07.2015. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 4 “Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”, Domeniul Major de Intervenţie 4.1 „Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”.

Proiectul a implementat o soluţie informatică ce se constituie într-un instrument de lucru pentru angajaţii SPO, cu rolul de a asigura o gestiune riguroasă a proiectelor aflate în derulare sau în etapa de sustenabilitate. Acesta va putea fi utilizat ca instrument de gestionare şi monitorizare a proiectelor ANOFM în timpul implementării, cu referire la activităţi, resurse, experţi, grup ţintă, achiziţii, echipamente, precum şi posibilitatea de analiză şi diseminare a rezultatelor la nivel naţional, în perioada implementării şi în etapa de sustenabilitate.

DataProject Management System s-a desfaşurat pe o perioadă de 18 luni, într-un ritm alert şi cu un efort susţinut din partea tuturor celor implicaţi în derularea acestuia, timp în care s-au realizat: crearea unui site web al proiectului, colectarea datelor, elaborarea specificatiilor tehnice si achizitionarea soluţiei informatice pentru gestionarea şi monitorizarea proiectelor, precum şi crearea componentei publice ce asigură legatura cu utilizatorii externi, respectiv Portalul DataProject Management System.

Obiectivul general al proiectului, reprezentat de îmbunătăţirea, creşterea calităţii şi transparenţei serviciilor de ocupare oferite de SPO, precum şi obiectivele specifice vizate de proiect, au fost îndeplinite prin realizarea şi implementarea unui sistem prin care să se gestioneze şi monitorizeze proiectele aflate în implementare în cadrul SPO/ANOFM. Soluţia oferită acoperă cerinţele legate de centralizarea, monitorizarea şi analiza datelor privind proiectele la nivel SPO si a organizaţiilor partenere prin funcţionalităţile componentei de back-office a platformei, respectiv aplicaţia utilizată în intranet-ul instituţiei, precum şi cerintele legate de transparenţă şi calitate în special prin funcţionalităţile componentei Portal.

Proiectul s-a derulat conform graficului prevazut, cu atingerea tuturor obiectivelor şi indicatorilor propuşi.