La Caracal a fost inaugurat un centru de informare şi promovare turistică

EC

Administraţia caracaleană a finalizat proiectul „Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică”, realizat în cea mai mare parte cu fonduri europene. În valoare de peste 500.000 lei, proiectul a beneficiat de fonduri structurale FEDR în procent de 85%, fonduri de la bugetul de stat în proporţie de 13% şi de 2% din valoare de la bugetul local.

Mai exact, proiectul „Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică” din Caracal a fost finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5- Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, unul dintre obiectivele Domeniului de intervenţie 5.3- „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică” îl reprezintă “Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora” în scopul creşterii numărului turiştilor.                                 aaaa

Consilierii locali caracaleni sunt de părere că investiţiile în turism crează oportunităţi de creştere economic locală, contribuie la crearea de noi locuri de muncă şi la îmbunătăţirea gradului de activitate a regiunii. Promovarea potenţialului turistic în municipiul Caracal este în deplină concordanţă cu Orientările Strategice Comunitare şi Strategia de dezvoltare a municipiului Caracal pentru perioada 2013-2020, aprobate printr-o hotărâre a forului legislative local. 

La evenimentul prilejuit de inaugurarea centrului de informare şi promovare turistică, aflat la doi paşi de Primăria Caracal, chiar vizavi de intrarea în parcul “Constantin Poroineanu”, au participat edilul municipiului, Eduard Ciocăzanu, viceprimarul Octavian Stănescu, managerul Centrului Cultural Muncipal Caracal, Florian Teodorescu, managerul proiectului, Octavian Dan Toma, şi reprezentanţi ai Autorităţii Naţionale de Turism.

EC+ ODT 2

Primarul Eduard Caludiu Ciocăzanu a mulţumit tuturor celor implicaţi, a precizat că aici au fost create déjà două locuri de muncă şi că Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Caracal va fi integrat atât în reţeaua regională, cât şi în reţeaua naţională de centre de informare turistică.

  „Acest Centru va oferi cadrul logistic necesar facilitării schimbului de informaţii în sectorul turistic între instituţii şi centrele de informare în zonele turistice. Introducerea serviciilor moderne de informaţii şi dezvoltarea unui sistem unitar de informare turistică va crea condiţii mai bune pentru stocarea informaţiilor şi va permite schimbul de date privind activitatea turistică pentru turiştii autohtoni şi străini. Va fi sprijinită infrastructura turistică de informare şi promovare în ţară şi furnizarea de informaţii turistice către şi de la turişti şi tour operatori.

Vom reuşi, astfel, să promovăm imaginea Caracalului, care reprezintă, din punctul meu de vedere, capitala istorică şi culturală a judeţului Olt.

În Caracal sunt 131 clădiri declarate monumente istorice, dintre care unele sunt în proprietate privată, iar altele se află sub tutela administraţiei publice locale. Acestea vor putea fi vizitate după încheierea unor contracte cu Agenţia Naţională de Turism”, a menţionat primarul Caracalului, Eduard Ciocăzanu.

P. SINCU