Viceprim-ministrul Paul Stănescu: „Va începe dragarea Dunării în Portul Corabia”

Marea problemă a transportului pe fluviul Dunărea urmează a fi rezolvată, după cum a anunțat vicepremierul Paul Stănescu. Șenalul navigabil, închis în cea mai mare parte a anului, din cauza aluviunilor depuse, va fi redat transportului de marfuri și persoane în condiții optime de funcționare, astfel fiind revitalizat Portul Corabia, singurul din județul Olt, prin repunerea lui atât pe harta transportului de marfuri, la Corabia existând mai multe silozuri construite în ultimii ani și Bursa de mărfuri, precum și pe harta turistică, întrucât aici există un port reamenajat de administrația locală pentru turiști.

Paul Stanescu 1

„Există o hotărâre de Guvern (n.r.-Hotărârea Guvernului nr. 715/2018 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Complex de dragaj fluvial”. ) şi va începe dragarea în Portul Corabia, până la Calafat. Cred că în maximum două săptămâni va începe. Este vorba despre dragarea cursului Dunării, pentru că altfel nu putem avea port la Corabia”, a declarat vicepremierul Paul Stănescu.

Lucrările de dragaj vor fi efectuate de către Administraţia Fluvială a Dunării de Jos, cu ajutorul unor utilaje achiziţionate pe fonduri europene, prin intermediul proiectului SWIM – SMART Waterway Integrated Management, cofinanţat de Uniunea Europeană.
Valoarea estimată pentru dragarea Dunării este de 11.305.000 Euro, inclusiv TVA, lucrările executate făcându-se pe întreaga lungime a Dunării, chiar și în sectorul comun româno – bulgar al fluviului ( la Bechet şi podul Calafat – Vidin).

Iata, aici, Nota de Fundamentare:

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții
„Complex de dragaj fluvial”
Regia Autonomă „Administrația Fluvială a Dunării de Jos” Galați (AFDJ) a fost înființată pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor art. 3, 20, 23 și 31 din Convenția despre regimul navigației pe Dunăre (ratificată prin Decretul nr. 298/1948), prin Hotărârea Guvernului nr. 492/2003 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome „Administrația Fluvială a Dunării de Jos” Galați, cu modificările ulterioare.
Conform art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 492/2003, cu modificările ulterioare, AFDJ are ca obiect de activitate și asigurarea adâncimilor minime de navigație prin dragaje de întreținere, precum și ducerea la îndeplinire a unor obligații ce revin statului român din convențiile și acordurile internaționale la care România este parte și care i-au fost încredințate prin delegare de competență de către Ministerul Transporturilor.
Întreținerea și îmbunătățirea condițiilor de navigație în sectorul Dunării care constituie frontiera de stat dintre Republica Bulgaria și România se efectuează astfel:
– sectorul dintre km 845,500 (Gura râului Timoc) și km 610 (amonte port Somovit) este întreținut de către AFDJ, pe acest sector partea bulgară execută semnalizarea costieră de pe malul drept al Dunării;
– sectorul dintre km 610 (amonte port Somovit) și km 375 (aval port Silistra) este întreținut de către Agenția Executivă pentru Explorarea și Întreținerea Fluviului Dunărea – IAPPD Ruse (BG); pe acest sector, partea română, prin AFDJ, execută numai semnalizarea costieră de pe malul stâng al Dunării.
Sectorul comun româno-bulgar al Dunării este cel mai greu și mai sensibil sector de navigație, având în vedere faptul că pe acest sector morfologia albiei Dunării este foarte dinamică, iar transportul de sedimente este foarte important, cauzând multe probleme în asigurarea condițiilor de navigație. Pe acest sector sunt zone în care Dunărea are peste 2 km lățime, zone cu multe ostroave și multe bancuri de nisip care își modifică periodic poziția.
Din cauza insulelor și ostroavelor existente și a consistenței slabe a malurilor (de exemplu, malul românesc care este nisipos) procesul de eroziune este foarte acut și conduce la amplificarea transportului aluvionar în aval.
Aceste acumulări de aluviuni prezintă un pericol pentru navigație, în special în perioadele de debite scăzute ale Dunării. Problema este agravată de frecvența și durata perioadelor de debite scăzute.
În consecință, transportul de mărfuri și de pasageri pe Dunăre este grav afectat. În ceea ce privește mărfurile, companiile exportatoare aleg, tot mai des, alte moduri de transport, în dauna transportului pe Dunăre.
În vederea îmbunătățirii siguranței și a condițiilor de navigație pe sectorul de Dunăre cuprins între km 845,500 și km 610, AFDJ a depus pentru finanțare proiectul SWIM (SMART Waterway Integrated Management) prin Programul Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF – Connecting Europe Facility).
Proiectul SWIM a fost aprobat în cadrul Apelului al 2-lea al programului CEF Transport 2015 pentru proiecte multianuale, obiectivul de finanțare 4 – Apelul specific pentru Fonduri de coeziune, prioritatea 1 – Proiecte preidentificate pe coridoarele rețelei centrale – căi navigabile interioare și porturi și beneficiază de 85% finanțare UE și 15% de la bugetul de stat, prin Ministerul Fondurilor Europene.
Proiectul prevede pentru sectorul de Dunăre cuprins între porturile Corabia și Calafat realizarea de acțiuni-pilot de dragaj capital:
– în zona portului Corabia;
– în zona punctului critic Bechet;
– în zona podului Calafat-Vidin.
Pentru realizarea obiectivului proiectului va fi achiziționat un complex de dragaj fluvial.
Totodată, Master planul general de transport al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 666/2016, prevede, ca măsură pentru îmbunătățirea navigabilității pe Dunăre, creșterea capacității tehnice a administrației de cale navigabilă, prin achiziționarea de echipamente și nave specializate, inclusiv a unor nave pentru executarea lucrărilor de dragaj.