“Uniunea Europeană ne-a schimbat viata in bine! La mulţi ani, Europa! La mulţi ani tuturor cetăţenilor europeni!”

Viceprim-ministrul României, Paul Stănescu, a adresat un mesaj cu prilejul sărbătoririi Zilei Europei, pe data de 9 mai a.c., spunând, totodată, că aceasta se află în proces de dezbatere publică privind noua sa componenţă cu 27 de state membre.

Paul Stanescu- presedinte PSD Olt si presedinte al Consiliului Judetean Olt4 bs sigla

„România a fost integrată în Uniunea Europeană pe 1 ianuarie 2007, dar procesul de aderare a început efectiv în 1993, odată cu semnarea, la 1 februarie, a Acordului de asociere între Comunitățile Europene și statele membre, pe de o parte, și România, pe de altă parte. Acest acord recunoștea obiectivul țării de a deveni membru al Uniunii și prevedea asistență financiară și tehnică din partea acesteia.

Privind în urmă, putem spune că Uniunea Europeană ne-a schimbat viața în bine: în aceşti 11 ani am dat dovadă de unitate, curaj, sprijin reciproc şi de convingerea că ne putem croi viitorul împreună. Pentru că Europa este un loc care se remarcă prin libertatea și stabilitatea oferite cetățenilor săi, prin solidaritatea oferită celor care au nevoie de sprijin și prin consecvența cu care își cultivă valorile și patrimoniul cultural comun, într-o lume plină de divergențe și diviziuni.”

Vicepremierul a precizat şi care sunt beneficiile integrarii ţării noastre in Uniunea Europeană, din punct de vedere social, economic şi instituţional.

„Sărbătorirea Zilei Europei reprezintă, în fiecare an, un moment de bilanț, dar și de reflecție, atât pentru România, cât și pentru Uniunea Europeană, care se află acum într-un amplu proces de dezbatere publică privind viitorul ei în noua formulă, cu 27 de state membre.

România a fost integrată în Uniunea Europeană pe 1 ianuarie 2007, dar procesul de aderare a început efectiv în 1993, odată cu semnarea, la 1 februarie, a Acordului de asociere între Comunitățile Europene și statele membre, pe de o parte, și România, pe de altă parte. Acest acord recunoștea obiectivul țării de a deveni membru al Uniunii și prevedea asistență financiară și tehnică din partea acesteia.

Privind în urmă, putem spune că Uniunea Europeană ne-a schimbat viața în bine: în aceşti 11 ani am dat dovadă de unitate, curaj, sprijin reciproc şi de convingerea că ne putem croi viitorul împreună. Pentru că Europa este un loc care se remarcă prin libertatea și stabilitatea oferite cetățenilor săi, prin solidaritatea oferită celor care au nevoie de sprijin și prin consecvența cu care își cultivă valorile și patrimoniul cultural comun, într-o lume plină de divergențe și diviziuni.

Beneficiile integrării noastre în Uniune sunt multe şi evidente: în calitate de cetăţeni ai Uniunii Europene, tinerii pot studia în străinătate, se bucură de avantajele libertăţii de circulaţie şi se se formează în spirit european. Avem acces la o piaţă a muncii mult mai vastă și mai diversă, unde cresc şansele de a găsi un loc de muncă.
Pe de altă parte, asocierea României la Uniunea Europeană a însemnat, pe plan economic, integrarea într-o zonă de liber schimb, cooperare economică şi financiară, iar pe plan politic, asigurarea unui cadru instituţional pentru realizarea unui dialog permanent. România este reprezentată în toate instituțiile europene, la toate nivelurile, și beneficiem de toate drepturile conferite de cetățenia europeană. Limba română este una dintre limbile oficiale ale UE, toate documentele comunitare fiind traduse și în limba română.

Dacă în anii trecuți am lucrat la consolidarea procesului de integrare și la adaptarea la cerințele necesare utilizării fondurilor europene alocate, în prezent prioritatea absolută a Guvernului este creşterea gradului de absorbţie a fondurilor, iar buna colaborare între instituțiile din sistemul de gestionare a fondurilor și beneficiari reprezintă un obiectiv cheie: este nevoie de un efort comun din partea tuturor factorilor implicaţi pentru a implementa corect şi cu succes fondurile europene. Cele  au crescut PIB-ul României cu peste 13%.

Până în 2020 , pentru perioada 2014-2020. Capitalizarea lecțiilor învățate în acești 11 ani și simplificarea procedurilor sunt esențiale, dacă vrem să folosim această oportunitate și să obținem un impact semnificativ al investițiilor, care să răspundă nevoilor de dezvoltare și să stimuleze potențialul național.”

De asemenea, viceprim-ministrul şi senatorul de Olt, Paul Stănescu, a făcut referire la faptul că România va prelua Președinția Consiliului Uniunii Europene, la începutul anului viitor.

“Așa cum a prevăzut Robert Schuman în viziunea sa despre Europa, drumul împreună al popoarelor europene a pornit de la realizări concrete, care au creat o solidaritate de fapt. România s-a alăturat cu entuziasm acestui drum și participă la construirea unei Uniuni mai puternice, mai unite și mai solidare, capabilă să asigure pacea, stabilitatea și prosperitatea pe continent și să-și consolideze rolul în eforturile globale pentru asigurarea păcii și a securității.

În primul semestru al anului 2019, România va prelua Președinția Consiliului Uniunii Europene într-un moment de mari transformări pentru viitorul proiectului european, cele mai importante provocări fiind finalizarea Brexit-ului, pregătirea noului cadru financiar multianual, finalul de mandat al Comisiei Europene și al Parlamentului European.

Folosesc acest prilej ca să urez succes întregii echipe de experţi şi responsabili din toate instituţiile implicate în eforturile pentru realizarea priorităţilor acestui mandat!

La mulţi ani, tuturor! La mulţi ani, Europa! La mulţi ani tuturor cetăţenilor europeni!”