Siminica Mirea, Paul Stănescu, Emil Albotă și Adrian Chesnoiu, inițiativă legislativă pentru modificarea Codului administrativ

 

De Daniela DENGHEL

Patru parlamentari social- democrați olteni, senatorii Siminica Mirea, Paul Stănescu și deputații Emil Albotă și Adrian Chesnoiu se află printre inițiatorii proiectului legislativ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.

 

Această propunere legislativă vizează modificarea şi completarea Codul administrativ, respectiv a articolului 485 din Titlul II, Capitolul VI, precum şi a anexei nr.6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019, care reglementează procedura de evaluare a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici.

Aşa cum este reglementată în prezent, această procedură presupune aprecierea obiectivă a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, prin compararea gradului şi a modului de îndeplinire a obiectivelor individuale şi a criteriilor de performanţă stabilite cu rezultatele obţinute în mod efectiv de către funcţionarul public. Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici cuprinde următoarele elemente: evaluarea gradului şi a modului de atingere a obiectivelor individuale şi evaluarea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanţă.

”Actuala procedură nu reglementează un instrument eficace şi adecvat pentru evaluarea cunoştinţelor teoretice ale funcţionarilor publici, sub aspectul cunoaşterii actelor normative ce reglementează activităţile a căror îndeplinire este cerută conform fişei postului funcţionarului public. în activitatea autorităţilor şi instituţiilor publice s-a constatat adeseori că pentru atingerea unor rezultate apte a asigura îndeplinirea obiectivelor şi a criteriilor de performanţă stabilite pentru funcţionarii publici, diversele componente sau structuri funcţionale ale entităţilor publice solicită frecvent sprijinul celei de specialitate juridică, conducând la o încărcare excesiva a activităţii acesteia şi la disfuncţionalităţi de ansamblu ale activităţii entităţilor publice.”, a informat Paul Stănescu, secretarul general al PSD.

 

”În contextul evoluţiei legislative şi a necesităţii corelării permanente şi aplicării în ansamblu şi integrat a normelor naţionale şi europene, apare ca evidentă exigenţa unei bune cunoaşteri de către toţi funcţionarii publici a acelor norme care reglementează activităţile pe care aceştia le realizează, conform atribuţiilor stabilite prin fişa postului. O bună cunoaştere teoretică, legislativă este condiţia esenţială a performanţei individuale şi a realizării criteriilor şi obiectivelor stabilite funcţionarului public

 Aşadar, se evidenţiază necesitatea ca procesul de evaluare performanţelor individuale ale funcţionarilor publici să integreze, atât procedural cât şi substanţial, evaluarea acestor cunoştinţe teoretice, într-un mecanism apt a reliefa performanţele sau dimpotrivă deficientele cunoaşterii normelor legale incidente în activitatea lor de către funcţionarii publici şi a permite valorizarea efectivă a acestei componente esenţiale pentru performanţa instituţională în sfera publică. în acest context, se propune ca în procedura evaluării performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici să se reglementeze un element constând în evaluarea, prin verificarea în scris, a cunoştinţelor teoretice privind actele normative care reglementează activităţile a căror îndeplinire este cerută conform fişei postului funcţionarului public.”, a precizat deputatul Emil Albotă.