Senatorii Siminica Mirea și Paul Stănescu au inițiat un proiect de lege pentru completarea și modificarea Legii nr 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

  În prezent, cadrul general de reglementare in domeniul pensiilor publice este reprezentat de Legea nr 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Iniţiativa legislativă de modificare a Legii nr 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice îşi propune rezolvarea unei situații apărute ca urmare a aplicării prevederilor art. 65, alin (5) şi (6). Astfel, potrivit Legii nr 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, persoanelor care se pensionează în conformitate cu prevederile art 65 alin (5) li se interzice dreptul la muncă.

 

De aceea, pentru eliminarea interdicției de a munci a acestor persoane, senatorii PSD de Olt, Siminica Mirea și Paul Stănescu, alături de mai mulți colegi parlamentari, au inițiat Proiectul de Lege nr. 234/2023.

 Concret, beneficiarii dreptului de pensionare cu reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizarea prevăzută în tabelul 2! menţionat la art 65 alin (4), sunt în situația de a li se restricționa acest drept fundamental, dreptul la muncă prin cumul, drept pe care alte categorii de pensionari, cum sunt cei pentru limită de vârstă îl au și îl pot fructifica.

 

”Acest drept de pensionare anticipată pe care legiuitoul l-a acordat persoanelor care au locuit cel puţin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă din cauza extractiei, preparării şi arderii cărbunelui sau a şisturilor bituminoase, a extractiei şi preparării minereurilor de uraniu, a extracţiei şi prelucrării minereurilor feroase şi neferoase cu conţinut de praf sau de emisii de gaze cu efect de seră, de amoniac şi derivate, de cupru, plumb, sulf, azot, fosfor, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, feldspat şi siliciu ori de radiaţii din minereuri radioactive, hidrogen sulfurat, crom trivalent, crom hexavalent, cianuri, de pulberi metalice şi/sau de cocs metalurgic, a prelucrării țițeiului sulfuros, desulfurarea benzinei, a titeiului parafinos şi neparafinos, a distilării țițeiului în vederea producerii păcurii şi a uleiurilor nu e o gratuitate nejustificată, e un drept obţinut în urma afectării şi degradării sănătății şi o compensare ca urmare a expunerii la factori de risc de o virulență deosebită.

 

Prin îngrădirea dreptului la muncă a acestor persoane care se pensionează anticipat fără nciun fel de penalizare din cauze de poluare gravă şi remanentă are de pierdut atât societatea în ansamblu cât şi angajatorii confruntati cu o penurie imensă de forță de muncă. În plus, persoanele care după pensionare îşi găsesc un loc de muncă ar putea desfăşura o activitate utilă care aduce beneficii atât bugetului de stat

cât şi bugetului asigurărilor sociale de stat. Astfel, pensionarul încadrat în câmpul muncii va contribui, pe de o parte, la BASS şi, pe de altă parte, prin impozite pe salarii la bugetul consolidate al statului, în paralei cu desfăşurarea unei activități utile societății”, a informat secretarul general al PSD, Paul Stănescu.

 

În consecință, în vederea eliminării interdictiei de a munci pentru persoanele care se pensionează în conformitate cu prevederile art. 65, alin (5), a fost supus spre dezbatere şi aprobare Parlamentului propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, care în acest moment se află la Comisiile de specialitate ale celor două Camere.