Selecţie pentru persoanele calificate care doresc să lucreze în Germania, în perioada 22- 24 martie

EURES reprezintă o reţea de cooperare între serviciile publice de ocupare europene şi a fost creată pentru facilitarea liberei circulaţii a lucrătorilor în cadrul Spaţiului European şi Elveţia. Parteneri ai serviciilor publice de ocupare în cadrul acestei reţele sunt sindicatele, organizaţiile patronale şi alţi actori implicaţi în piaţa muncii.
Reţeaua este coordonată de către Comisia Europeană.

Pentru persoanele calificate în domeniul hotelier- gastronomic şi în diferite alte meserii se vor organiza selecţii, la Sibiu, între 22 şi 23 martie 2016, şi Bucureşti, pe 24 martie.

Locuri de muncă prin intermediul Reţelei EURES  pentru persoanele calificate în diverse meserii

Astfel, EURES România dispune de 35 de posturi pentru muncitorii calificaţi în diverse meserii, care doresc să lucreze în Germania, pentru ocuparea cărora se va organiza selecţie la Sibiu, în perioada 22–23 martie 2016. Angajatori germani reprezentaţi de compania Unique Personalservice GmbH oferă locuri de muncă pentru următoarele meserii: sudor MIG–MAG, WIG (7 posturi), lucrător calificat în producţie- industria automobilelor (7 posturi), hamal (6 posturi), operator CNC (5 posturi), electrician (5 posturi), operator stivuitor (5 posturi).

  Pentru ocuparea posturilor vacante sunt solicitate persoane care au calificare profesională încheiată, experienţă în domeniu, permis de conducere categoria B, precum şi cunoştinţe bune de limba germană-nivel B1.

    Salariul oferit este de 8,80–11,88 euro brut/oră, conform contractelor colective de muncă în respectivele domenii de activitate, la care se adaugă diferite bonusuri, iar durata contractelor de muncă este pe o perioadă nedeterminată. Se oferă sprijin în vederea găsirii unei locuinţe.

Locuri de muncă prin intermediul Reţelei EURES  pentru persoanele calificate în domeniul hotelier–gastronomic

              EURES România dispune de 40 de posturi pentru lucrătorii calificaţi în domeniul hotelier-gastronomic, care doresc să desfăşoare o activitate sezonieră în Germania, pentru ocuparea cărora se va organiza selecţie la Bucureşti, în data de 24 martie 2016. Companiile Europa Park şi McDonald’s oferă locuri de muncă pentru următoarele meserii: ospătar (10 posturi), barman (10 posturi), bucătar (10 posturi) şi personal în industria gastronomiei de sistem (10 posturi).

             Pentru ocuparea posturilor de ospătar, barman şi personal în industria gastronomiei de sistem, sunt solicitate persoane care au calificare profesională încheiată, cu/fără experienţă îndelungată în domeniu şi cunoştinţe bune de limba germană (nivel B1). Pentru posturile de bucătar, candidaţii trebuie să aibă calificare profesională încheiată, experienţă în domeniu, precum şi cunoştinţe de limba germană, nivel A2.

Angajarea se face pe o perioadă de 8-9 luni, cu posibilitate de prelungire a contractului de muncă pe durată nedeterminată. Salariul oferit este de 1800 euro brut/lună, pentru posturile de ospătar şi barman, 1900–2400 euro brut/lună, pentru posturile de bucătar şi de 1400 euro brut/lună pentru personalul în industria gastronomiei de sistem

             Cazarea poate fi asigurată de către angajator sau acesta poate oferi sprijin în vederea găsirii unei locuinţe.

Înregistrarea în baza de date

  Persoanele cu domiciliul în judeţul Olt, care corespund cerinţelor posturilor oferite, trebuie să se adreseze Consilierului EURES din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Olt, strada Prelungirea Crişan, nr.2, telefon: 0249/411002, pentru a fi înregistrate în baza de date pentru muncă în străinătate şi pentru a primi invitaţie de participare la selecţie. Înregistrarea în baza de date se realizează pe baza următoarelor documente:- cerere tip (se completează la sediul Agenţiei de Ocupare a Forţei de Muncă); -copie act de identitate sau paşaport (valabilitate minim 6 luni); -CV model  Europass (cu fotografie) în  limba germană (Lebenslauf); -cazier judiciar în original din care să reiasă că persoanele nu au antecedente penale (termen de valabilitate 6 luni); -adeverinţă de la medicul de familie, cu menţiunea „Clinic sănătos/Apt pentru muncă”.

Rares PETRIŞOR