“Prin noua Lege a Asociaţiilor de proprietari se eficientizează relaţiile dintre autorităţile publice si asociaţiile de proprietari” , precizează deputatul Marius Iancu

Preşedintele a promulgat recent Legea Asociaţiilor de proprietari adoptată de Parlament la finele lunii iunie (28 iunie 2018).  Noul act normative va clarifica aspecte legate de folosinţa, modificarea şi întreţinerea locuinţei, normele de conduită în cadrul blocurilor de locuit sau modalitatea de înfiinţare şi funcţionare a asociaţiilor de proprietari, cheltuielile datorate de proprietari, asociaţiile de chiriaşi, etc.

 Noul cadru legal se va aplica tuturor imobilelor formate din teren cu una sau mai multe construcţii, în care există proprietăţi individuale reprezentate de locuinţe şi/sau spaţii cu altă destinaţie.

marius-iancu-li

Deputatul de Olt, Marius Iancu, a declarat cu privire la noua Lege a Asociaţiilor de proprietari că: “ Prin acest act normativ reglementam o structură mai bună de conducere a asociațiilor, clarificăm si eficientizam relațiile dintre autoritățile publice si asociațiile de proprietari. Printre modificările aduse se numără obligativitatea constituirii fondului anual de reparații și a fondului de rulment, iar lucrările de reabilitare pentru imobilele cu mai multe scări se fac unitar și nu pe segmente de clădire.”

Noua lege a fost adoptată în vederea: 1) eficientizării administrării locuinţelor, fie că sunt imobile colective tip bloc, locuinţe situate în curţi comune sau ansambluri rezidenţiale; 2) unei mai bune structuri a organelor de conducere ale asociaţiilor de proprietari; 3) clarificării responsabilităţilor şi incompatibilităţilor dintre membrii structurilor de conducere din cadrul asociaţiilor de proprietari; 4) instituirii regulamentului condominiului, în care să se înscrie regulile de comportament şi de folosire a proprietăţii; 5) clarificării şi eficientizării relaţiei dintre autorităţile publice şi asociaţiile de proprietari.

Regulamentul condominiului prevede că acesta va trebui iniţiat de către preşedintele asociaţiei sau de către comitetul executiv al asociaţiei de proprietari, dezbătut şi adoptat în adunarea generală cu acordul majorităţii proprietarilor din condominiu şi adus la cunoştinţă, prin afişare la avizier sau prin înmânarea unei copii conforme a acestuia.  „Regulamentul condominiului nu poate impune nicio restricţie exercitării drepturilor proprietarilor în afara celor care sunt justificate prin destinaţia imobilului, aşa cum este prevăzută în proiectul tehnic şi cartea tehnică a construcţiei” este una dintre prevederi.

Documentul mai reglementează dreptul proprietarilor de condominiu de a fi informaţi în legătură cu toate aspectele ce privesc activitatea asociaţiei. Proprietarii vor avea dreptul de a primi explicaţii cu privire la calculul cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei şi le vor putea contesta în scris, în zece zile de la afişarea listei de plată. De asemenea, vor fi detaliate şi clarificate atribuţiile administratorului, ale preşedintelui, ale comitetului executiv, ale cenzorilor, tipul de relaţii dintre aceştia, precum şi procedurile de aprobare a deciziilor privind realizarea lucrărilor de reabilitare a imobilului şi de limitare a consumului energetic”, după cum notează publicaţia avocat.net.

 De asemenea, noul act normative introduce obligativitatea ca lucrările de reabilitare pentru imobilele de locuinţe având mai multe tronsoane/scări să se facă unitar, şi nu pe segmente de clădire. Iar în privinţa condominiilor de tipul imobilelor colective multietajate, modificarea aspectului faţadei se poate face numai în mod unitar pe întreg condominiul, indiferent de numărul asociaţiilor de proprietari constituite pe scări sau tronsoane, în baza unei documentaţii tehnice elaborate în condiţiile legii, de către arhitecţi cu drept de semnătură.

Nu în ultimul rând, în privinţa activităţii asociaţiilor de proprietari, legea introduce obligativitatea constituirii de către asociaţiile de proprietari a fondului de reparaţii anual, precum şi a fondului de rulment.  Totodată, fiecare asociaţie de proprietari va fi obligată să deţină un cont bancar care va fi cunoscut tuturor celor din condominiu pentru a putea plăti în acest cont diversele cheltuieli ale asociaţiei.

–––––––––––––