Salariile personalului nedidactic din învăţământ vor creşte , de la 1 august

  Emil Florin Albotă, ministru secretar de stat în Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice ne informează că, din luna august, salariile personalului nedidactic din învăţământ vor creşte.Emil-Albota

  „Începând cu 1 august 2015, salariile de bază ale personalului nedidactic din învăţământul preuniversitar de stat, inspectoratele şcolare şi unităţile conexe, instituţiile de învăţământ superior de stat şi din bibliotecile centrale universitare se majorează cu 12% faţă de luna iulie 2015”, a declarat acesta.

   Guvernul României a luat această decizie, pe 30 iunie 2015, prin adoptarea unei Ordonanţe de urgenţă care modifică OUG 83/2014, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.

Tot cu 12% va creşte, potrivit actului normative, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care nu fac parte din salariul de bază, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

  Beneficiarii acestei majorări salariale vor fi 53.848 de persoane din învăţământul preuniversitar de stat şi 7.468 de persoane din învăţământul universitar.

  Pentru aplicarea acestor creşteri salariale, impactul bugetar este estimat pentru anul 2015 la 38,6 milioane de lei, iar în anul 2016 la 115,8 milioane de lei.

  La baza acestei decizii a stat faptul că, în perioada 2008 – 2015, salariile personalului nedidactic din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, inspectoratele şcolare şi unităţile conexe, instituţiile de învăţământ superior de stat şi din bibliotecile centrale universitare nu au mai fost modificate decât pentru recuperarea reducerilor salariale din anul 2010 şi pentru asigurarea nivelului salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată conform hotărârilor de Guvern anuale.

  Pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământul de stat creşterile salariale au fost de 5%, la 1 martie 2015,  şi vor mai creşte cu încă 5% începând cu 1 septembrie 2015. Actele normative care au stat la baza acestor majorări salariale fiind OUG nr. 83/2014 şi Legea nr. 71/2015 care aprobă această ordonanţă.