„Dorim să reglementăm ca terenurile agricole să fie folosite numai pentru agricultură şi să înfiinţăm Agenţia Domeniilor Statului”

Deputatul Marius Iancu este co-semnatar al unui Proiect de Lege prin care să fie reglementate condiţiile în care pot fi vâdute terenurile aflate în extravilan, precum si al Legii privind privatizarea unor societăţi care administrează terenuri ale statului şi, de asemenea, înfiinţarea unei Agenţii a domeniilor deţinute de statul roman.

Marius Iancu

“Ne-am asumat dezvoltarea agriculturii românești, stimularea tinerilor agricultori pentru achiziționarea de terenuri și creșterea productivității, așa că am semnat alături de colegii mei Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2014 privind unele masuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale care dețin în administrare terenuri proprietate publică și privata a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului. Reglementam vânzarea terenurilor agricole aflate în extravilan prin stabilirea ordinii de exercitare a dreptului de preemțiune și a condițiilor cumulative pentru cumpărătorii persoane fizice sau juridice”

Potrivit parlamentarului, cei care doresc să cumpere teren să aibă domiciliul pe raza localităţii unde se află terenul şi să desfăşoare pe plan local, timp de cinci ani, activitatea agricolă, scopul final fiind acela ca terenurile să fie folosite numai pentru activităţi agricole.

“Cumpărătorii trebuie să aibă domiciliul și să desfășoare activități agricole de minimum 5 ani, pe raza localității unde se află terenul pe care vor sa îl achiziționeze. Dorim să reglementam ca terenurile agricole să fie folosite numai pentru agricultură, iar fermierii sa aibă acces la cumpărarea de terenuri în condiții egale de preț pentru a putea extinde suprafața agricolă și mărirea producției”, a precizat deputatul oltean, Marius Iancu.

Daniela DENGHEL