Deputatul Marius Iancu: ”Mai puține autorizații pentru cei care vor să construiască în România!”

Parlamentarul de Olt, deputatul Marius Iancu, a declarat că a votat Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Iancu_Marius decupat

Acesta prevede ca, pentru anumite categorii de lucrări de construcții, să nu mai fie necesară emiterea avizelor de către serviciile publice deconcentrate ale autorităților centrale privind protecția sănătății populației, protecția mediului și Comisia Tehnică de Circulație. lucrul acesta ar descongestiona procesul de avizare, ar reduce birocrația din acest domeniu.
”În cadrul consiliilor județene și primăriilor se pot constitui structuri de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, conduse de arhitecții șefi care să emită documentele necesare și să urmărească lucrările de construcții. 
Acordurile/avizele referitoare la rețelele tehnico-edilitare trebuie emise în maximum 15 zile de la depunerea cererii, în caz contrar instituțiile sau operatorii economici care au această obligație pot primi sancțiuni de 5000 lei pentru fiecare zi de întârziere.
În cazul în care solicitantul vrea să demoleze și să construiască alt imobil, se eliberează o singură autorizație și se percepe o singură taxă.
Acest proiect legislativ elimină birocrația din domeniul construcțiilor și este util cetățenilor, agenților economici și comunităților locale”.