Deputații Marius Iancu, Emil Albotă, Florin Barbu, Adrian Chesnoiu și Cătălin Grecu au modificat Legea MApN

Deputații Partidului Social Democrat, filiala Olt, Marius Iancu, Emil Albotă, Florin Barbu, Adrian Chesnoiu și Cătălin Grecu au inițiat, alături de mai mulți colegi deputați, Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Apărării Naţionale

 

”Actualul context militar de pe flancul estic al Aliaţei Nord-Atlantice implică o reconsiderare a importanței rolului pe care îl au structurile din domeniul militar sanitar prin prisma asigurării accesului refugiaților proveniți din Ucraina la serviciile medicale.

Misiunile cu grad ridicat de complexitate şi risc, aflate într-o continuă transformare şi diversificare, încredințate Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” ca spital cu rol strategic în acordarea asistenţei medicale spitaliceşti, în calitate şi de spital universitar, de urgenţă, regional de nivel ROL 4, din punct de vedere al standardelor NATO, impun prevederea acestuia în subordinea nemijlocită a ministrului apărării naționale.”, a declarat deputatul Marius Iancu.

 

    În perioada noiembrie 2016 – mai 2020, Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” a funcționat în subordinea nemijlocită a ministrului apărării nationale, perioadă în care acesta s-a dezvoltat atât din punct de vedere al creşterii calității actului medical reliefat în trendul ascendent al adresabilității, a modernizării infrastructurii medicale şi de suport, cât şi în ceea ce priveşte activitatea de cercetare în domeniul medical.

     ”Funcționarea Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” în subordinea ministrului apărării naţionale, demers ce presupune reducerea lanțului de comandă şi implicit a birocraţiei, asigură premise organizaționale pentru îndeplinirea în cel mai scurt timp posibil, a următoarelor obiective:

– implementarea, la standarde înalte, a prevederilor Legii nr. 38/2018 pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane şi pentru completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român potrivit cărora spitalul asigură asistența medicală de urgență, ambulatorie, spitalicească şi reabilitare medicală pentru preşedintele României, președintele Senatului, preşedintele Camerei Deputaților, Prim-ministrul Guvernului României, precum şi pentru omologii străini pe timpul vizitei în România;

– operaționalizarea sistemului de telemedicină, în mod special prin implementarea sistemului informatic de telemedicină a apărării, asa cum este legiferat prin Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 8/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății;

– intensificarea accesării fondurilor europene, inclusiv cele prevăzute în PNRR, care să determine realizarea investiţiilor în infrastructura de sănătate dezvoltarea capacităților pentru managementul serviciilor de sănătate furnizate de către Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr, Carol Davila”;

– dezvoltarea activității de cercetare-dezvoltare materializată prin proiecte de cercetare-dezvoltare şi accesarea de noi programe naționale de sănătate.

Toate aceste considerente vor contribui la consolidarea rolului si importanței Spitalului Universitar de Urgentă Militar Central „Dr. Carol Davila” în domeniul academic şi medical, cu efecte directe asupra creşterii adresabilității şi a eficienței economice.”, a precizat deputatul Emil Albotă.

 

Prin adoptarea noii Legi, Legea 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată, publicată in Monitorul Oficial nr. 867 din 02 noiembrie 2017 cu modificările şi completarile ulterioare, a fost modificată și completată după cum urmează:

  1. La articolul 7 alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) In subordinea nemijlocită a ministrului apărării naţionale se mai regăsesc: Grupul consilierilor, Cabinetul ministrului, Direcţia instanţelor militare, purtătorul de cuvânt, Spitalul Universitar de Urgenţa Militar Central „Dr. Carol Davila”, Clubul Sportiv al Armatei “Steaua”, precum şi alte structuri stabilite prin lege.”

Aceasta a fost promulgată prin decretul nr.962/2023 al Președintelui României, Klaus Iohannis, și a devenit Legea nr.194/2023.