Cardul Profesional European 2 vine în sprijinul activităţii Serviciului Public de Ocupare (SPO)  

 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă împreună cu partenerul său, furnizorul de soluţii IT, SC Soft Business Union SRL, implementează din ianuarie 2014 proiectul strategic „Cardul Profesional European 2–instrument inovativ de modernizare şi eficientizare a activităţii SPO”.

cardul-profesional-european-2- 2

 Prin implementarea acestui proiect ANOFM contribuie la consolidarea capacităţii administrative proprii prin creşterea calităţii şi eficienţei serviciilor furnizate precum şi pentru a asigura corelarea ofertei cu cererea de forţă de muncă.

Astfel, prin proiectul ”Cardul Profesional European 2–instrument inovativ de modernizare şi eficientizare a activităţii SPO” se implementează un nou sistem informatic expert dedicat activităţii de bază a instituţiei, care va asigura accesul specialiştilor din cadrul ANOFM la o bază de date centralizată la nivel naţional, fiind primul sistem informatic din cadrul ANOFM care va asigura o astfel de funcţionalitate, având în vedere că până la intrarea în exploatare a sistemului Cardul Profesional European 2, există 42 de baze de date distincte, la nivelul fiecărui judeţ, la care se adaugă cea centrală. Prin continuarea proiectului „Cardul Profesional European 2–instrument inovativ de modernizare şi eficientizare a activităţii SPO”  va asigura în continuare creşterea calităţii serviciilor de informare şi orientare în carieră şi de mediere a muncii oferite persoanelor în căutarea unui loc de muncă, cât şi angajatorilor. Cele 42 de agenţii judeţene pentru ocuparea forţei de muncă vor dispune de un serviciu în format self service.

Această platformă va completa şi valoriza rezultatele obţinute de implementarea unor proiecte anterioare la nivelul SPO („Cardul Profesional European-soluţie europeană în căutarea unui loc de muncă”).