Activitatea parlamentară a senatorului Paul Stănescu

 

 

Paul Stănescu, secretarul general al Partidului Social Democrat, se află la al doilea mandat de senator din partea PSD Olt. Acesta a fost ales în funcţia de vicepreşedinte al Senatului României, în 23 noiebrie 2021, și face parte din Grupul parlamentar de prietenie cu Australia și Grupul parlamentar de prietenie cu Franța, ale Senatului României, și participă la delegațiile Parlamentului României la organizații parlamentare internaționale, fiind membru al Uniunii Interparlamentare (UIP) din 12 februarie 2021.

 

Senatorul Paul Stănescu are 45 de  inițiative legislative din care 13 au fost promulgate legi, 24 de declarații politice, 13 luări de cuvânt în plen și trei moțiuni.

 

Iată care sunt propunerile legislative ale senatorului oltean Paul Stănescu ce au devenit legi:

1.Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor. A devenit Legea nr.7/24.02.2021 publicatã în M.O. nr.186/24.02.2021.

2.Propunerea legislativă pentru completarea art.23 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.  A devenit Legea nr.303/16.12.2021 publicatã în M.O. nr.1198/17.12.2021

3.Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și a Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale. A devenit Legea nr.86/12.04.2022 publicatã în M.O. nr.366/13.04.2022.

4.Propunerea legislativă pentru modificarea art.3 alin.(3) din Legea cooperaţiei agricole nr.566/2004. A devenit Legea nr.6/05.01.2022 publicatã în M.O. nr.23/07.01.2022.

5.Propunerea legislativă pentru completarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. A devenit Legea nr.287/08.12.2021 publicatã în M.O. nr.1168/09.12.2021.

6.Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene. A devenit Legea nr.135/13.05.2022 publicatã în M.O. nr.489/17.05.2022.

7.Propunerea legislativă pentru anularea unor obligații fiscal. A devenit Legea nr.43/24.02.2023 publicatã în M.O. nr.163/24.02.2023.

8.Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Legii educației naționale nr.1/2011. A devenit Legea nr.297/04.11.2022 publicatã în M.O. nr.1072/07.11.2022.

9.Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru modificarea și completarea OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. A devenit Legea nr.283/17.10.2022 publicatã în M.O. nr.1013/19.10.2022.

10.Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea articolului 31, alin.1 din Legea nr.360/2002 privind Statutul polițistului. A devenit Legea nr.113/09.05.2023 publicatã în M.O. nr.402/10.05.2023.

11.Propunerea legislativă pentru completarea art 51 din Legea nr.123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale. A devenit Legea nr.158/30.05.2023 publicatã în M.O. nr.483/31.05.2023.

12.Propunerea legislativă pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr.46/2003. A devenit Legea nr.138/24.05.2023 publicatã în M.O. nr.461/26.05.2023.

13.Propunerea legislativă pentru modificarea art.150 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrative. A devenit Legea nr.72/31.03.2023 publicatã în M.O. nr.277/03.04.2023.