5,41% – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Olt în luna APRILIE

La sfârșitul lunii aprilie 2021, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt, erau înregistrați 8.718 șomeri (din care 3.925 femei), rata șomajului fiind de 5,41% .

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 5,83 %, în această lună acest indicator a înregistrat o scadere cu 0,42 pp.

Din totalul de 8.718 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Olt, 2.067 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 6.651 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 6.717 șomeri provin din mediul rural și 2.001 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
Total 8.718
< 25 ani 691
între 25-29 298
între 30-39 1212
între 40-49 2509
între 50-55 2016
peste 55 ani 1992

Șomerii cu nivel de instruire gimnazial au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Olt (36,68%), apoi somerii cu nivel liceal (22,14%), urmat de cei cu nivel de instruire instruire primar si fara studii (21,32%), iar 16,75% au absolvit invatamantul profesional/arte si meseri. Somerii cu nivel de studii postliceale reprezinta 1,58 %, iar cei cu studii superioare au o pondere de 1,53%.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1818 persoane foarte greu ocupabile, 4204 greu ocupabile, 2472 mediu ocupabile, iar 224 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.