5,14 % – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Olt în luna august 

 

 

La sfârșitul lunii August 2021, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt, erau înregistrați 8.289 șomeri (din care 3.699 femei), rata șomajului fiind de 5,14% .
Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 5,14 %, în această lună acest indicator a pastrat acelasi nivel.


Din totalul de 8.289 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Olt, 1.279 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 7.010 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 6.479 șomeri provin din mediul rural și 1.810 sunt din mediul urban.
Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv, la finele lunii, astfel:
Total 8.289
< 25 ani: 1126
între 25-29: 303
între 30-39: 1048
între 40-49: 2128
între 50-55: 1806
peste 55 ani: 1878

Șomerii cu nivel de instruire gimnazial au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Olt (36,28 %), apoi somerii cu nivel liceal (22,34 %), urmat de cei cu nivel de instruire instruire primar si fara studii (20,64 %), iar 16,99 % au absolvit invatamantul profesional/arte si meserii. Somerii cu nivel de studii postliceale reprezinta 1,77 %, iar cei cu studii superioare au o pondere de 1,95 %.
Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1677 persoane foarte greu ocupabile, 4047 greu ocupabile, 2296 mediu ocupabile, iar 269 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.