22 octombrie, ultima zi pentru depunerea cererilor pentru acordarea tichetelor sociale

 

 

 

Primăria Municipiului Slatina a demarat cel de al 11-lea sezon de depunere cereri pentru acordarea de tichete sociale, care vor fi distribuite cu ocazia Sfintelor Sărbători de Crăciun 2021, pe data de 27 septembrie a.c.

În acest sens s-au menținut cele zece puncte de pe raza municipiului amenajate inițial, puncte unde s-au depus cererile în perioada 27 septembrie – 22 octombrie. Așadar, pe 22 octombrie este ultima zi de depunere a acestor cereri.

 

Beneficiari ai acestei măsuri sunt: –  persoanele cu handicap grav sau accentuat; -pensionarii – fără a se ține seama de vârstă și tipul de pensie, dar ale căror drepturi obținute din pensie sau, după caz, din pensii şi/sau venituri nete cumulate, sunt cel mult egale cu 1.200 lei/lună.

Acordarea tichetelor sociale se va face pe bază de cerere scrisă (tip) distribuită gratuit, însoțită de fotocopii ale următoarelor documente:

1. Pentru pensionari: – documente din care să rezulte apartenenţa la categoria de pensionar, respectiv cupon/decizie pensie din luna curentă sau cel mult luna anterioară depunerii cererii; act de identitate al solicitantului, care poate fi beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia, caz în care se vor depune documente din care rezulta calitatea de reprezentant legal – act de identitate al beneficiarului în condiţiile în care persoana beneficiară este diferită de persoana solicitantă; 

2. Pentru persoanele cu handicap grav/accentuat: – documente din care să rezulte apartenenţa la categoria de persoană cu dizabilități, respectiv certificatul de încadrare în grad de handicap grav/accentuat; act de identitate al solicitantului, care poate fi beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia, caz în care se vor depune documente din care rezulta calitatea de reprezentant legal; – act de identitate al beneficiarului în condiţiile în care persoana beneficiară este diferită de persoana solicitantă.

 

Tichetele sociale, în valoare de 100 lei, vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de produse alimentare, produse de curățenie și igienă corporală sau a locuinţei, produse farmaceutice, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte. Trebuie amintit că aceste tichete sociale se acordă de două ori pe an: cu ocazia sărbătorilor de Crăciun şi de Paşte.

Tichetele sociale (în valoare de 100 lei/sărbătoare/beneficiar) vor fi primite de beneficiari direct la domiciliu, prin intermediul Poștei Române.

Pentru a veni în întâmpinarea cetăţenilor, au fost amenajate 10 puncte de lucru unde se distribuie și se primesc cereri pentru acordarea tichetelor sociale, după cum urmează:

-a) Primăria municipiului Slatina – 2 puncte de primire: – sediul central: str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1; – Direcţia Generala Economică: str. Toamnei, nr. 6;

-b) Direcţia de Asistenţă Socială Slatina – 3 puncte de primire: – sediu central – str. Frații Buzeşti, nr. 6; – Centrul Comunitar de Asistență Medico-Socială: str. Nicolae Bălcescu, nr. 22. – Clubul Pensionarilor: str. Victoriei;

-c) Directia Administrare Patrimoniu – 1 punct de primire – str. Unirii, nr. 2B;

-d) Centrul ,,Complex servicii pentru persoane adulte cu dizabilități și alte persoane aflate în situaţii de nevoie Slatina” al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului Olt – 1 punct de primire: str. Centura Basarabilor (Progresul);

-e) Compania de Apă Olt – 2 puncte de primire: – Casieria sediu central: str. Artileriei, nr. 2; – Casieria Dispecerat: str. Textilistului;

-f) Loctrans – 1 punct de primire: – Casieria din b-dul A.I. Cuza.

Cererea pentru acordarea Tichetelor Sociale este disponibilă gratuit la cele zece puncte publice mai sus-menționate, dar ea poate fi descărcată direct şi de pe site-ul Primăriei Slatina – www.primariaslatina.ro și transmisă totodată on-line cu condiția ca, odată cu solicitarea, să fie expediate şi documentele prevăzute mai sus, la adresa office@das-slatina.ro.

……………………………………………