Paul Stănescu, iniţiativă pentru operatorii regionali de apă şi canalizare

Senatorul de Olt, si președintele PSD Olt, Paul Stănescu, a depus la Senat, alături de alți colegi de-ai domniei sale, un proiect de lege potrivit căruia operatorii regionali de apă şi canal vor putea să îmbutelieze şi să distribuie apă de izvor şi de masă.

DSCN7893 bs decupat W
Inițiativa legislativă se referă la completarea Articolului 22 din Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.
Operatorii regionali de apă și canal pot desfășura, potrivit legislației actuale, exclusiv activități din sfera frunizării și prestării serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru utilizatorii localităților unde au delegată gestiunea serviciului.
„Prin derogare de la prevederile art. 22, alin. (2), lit. b), operatorii regionali pot desfăşura şi activitatea de extragere, producere, îmbuteliere şi distribuire de apă de izvor şi de masă, cu respectarea legislaţiei incidente pentru această activitate. Profitul obţinut din această activitate va fi considerat sursă proprie şi va fi utilizat pentru realizarea de investiţii care să asigure conformarea la mediu, în concordanţă cu Directivele Uniunii Europene”, se arată în proiectul pentru completarea Articolului 22 din Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

–––––––

Lasă un răspuns