De Ziua Mondială a Apei, deputatul Emil Albotă- preocupat de ”Remedierea siturilor contaminate”

Aceasta este tema interpelării pe care parlamentarul oltean i-a adresat-o Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, Barna Tanczos.

  Ziua Mondială a Apei se sărbătorește în fiecare an pe data de 22 martie. Sărbătorirea Zilei Mondiale a Apei are ca scop aducere în atenția opiniei publice a problemelor legate de necesitatea protejării cantitative și calitative a apelor și de a pune în adevărata lumină rolul, îndatoririle și responsabilitățile celor cu atribuții în întreținerea, valorificarea și protejarea surselor de apă.  

”Siturile contaminate au un impact semnificativ asupra mediului (poluarea solului, apelor subterane, apelor de suprafață) și asupra sănătății umane, iar remedierea lor generează costuri uriașe pentru UAT-uri (nr.- Unitățile Administrativ Teritoriale).

De aceea, îi propun domnului ministru să ia în calcul alocarea de fonduri europene pentru protejarea componentei de mediu”, a menționat deputatul PSD, Emil Florin Albotă.    

În interpelarea trimisă ministrului  Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor parlamentarul oltean a precizat că așteaptă un răspuns scris din partea acestuia:  

”În conformitate cu HG nr. 639/2015 privind aprobarea Strategiei Naționale și a Planului Național pentru Gestionarea Siturilor Contaminate din Romania, la nivel național există un număr de 1393 de situri contaminate potențial contaminate inventariate.

Având in vedere că o parte dintre aceste situri contaminate provin în urma unor activităţi industriale abandonate, terenurile respective fiind în prezent în proprietatea statului, în special a unităților administrativ teritoriale locale, iar costurile de remediere depăşesc cu mult posibilitatea acestora de a finanța astfel de lucrări, vă rog, domnule ministru, să-mi comunicați daca aveți în vedere utilizarea fondurilor din PNRR pentru rezolvarea problemei siturilor contaminate din România?”    

Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)

Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) reprezintă un document strategic structurat pe două priorități: reforme și investiții, ce aduce României perspectiva modernizării și a schimbărilor profunde așteptate de societatea civilă, mediul de afaceri și sectorul public din România.

Cu un total alocat de 30,44 mld. euro (prețuri 2018), respectiv de 33, 009 mld. euro (prețuri curente), planul este structurat pe trei piloni și 12 domenii prioritare pentru dezvoltarea României.

Cerința actuală din propunerea de Regulament aplicabil PNRR este ca din suma aferentă granturilor, 70% să fie disponibilă până în 2022, iar restul de 30% să se aloce, pe baza unei formule prestabilite, în funcție de evoluțiile macroeconomice de la nivelul fiecărei țări.

Lasă un răspuns